Workshops 2020

Wil je zelf aan de slag met een beter samenspel? Onze 36 workshops helpen jou op weg met tools, tips, adviezen en handreikingen. De praktijk staat hierbij centraal: bij elke workshop vertelt een deelnemer over hun aanpak ten aanzien van het thema. Zo ben je verzekerd van actuele informatie en inhoudelijke visies doordat je in 4 verschillende workshoprondes deel kunt nemen aan deze korte sessies van 35 minuten. De workshoprondes zijn geënt op kennisdelen, kennis vergaren, praktijkvoorbeelden welke gegeven worden door een schitterend netwerk van professionals.

 

Ronde 1

11:30 tot 12:05 uur

 • 1. een circulair bouwproduct? check het bij de bron »

  Hoe kun je nu als belanghebbende de juiste data verkrijgen aangaande duurzame bouwproducten? Waar ligt de ontwikkeling en wat zijn nog de weeffouten? Wat is nu één van de oplossingen die de dakenbranche op dit moment geboden wordt en wat zijn de vooruitzichten naar de toekomst? Een helder verhaal over de actuele vraag uit de markt, de valkuilen, LCA’s en EPD’s, praktijk voorbeelden en een visie naar de toekomst.

  Deze workshop wordt gegeven Lime door: Bart Jan Pompen

 • 1. Duurzaam verwarmen met carbon »

  Deze workshop wordt gegeven in Jade door: ir. Koen Klooster

 • 1.  samenwerken aan innovatieve renovaties: matchmaking en het consortium future factory»

  Innovatie in producten en diensten is van levensbelang om de betaalbaarheid, kwaliteit en gewildheid van renovaties te vergroten. Maar wat zijn nu de belangrijke innovaties om woningen en gebouwen te verduurzamen? Welke partijen spelen daarin een rol? En hoe kan jouw bedrijf of organisatie bijdragen aan deze opgave? In deze workshop van TKI Urban Energy komen deze vragen aan bod en is er ruimte om nieuwe samenwerkingen op te doen. We nemen je mee in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s), waarin innovatie voor een duurzame gebouwde omgeving wordt gestimuleerd. Afgelopen jaar was er een subsidiebedrag van €40 miljoen beschikbaar voor deze programma’s. Jan Willem van de Groep houdt een presentatie over het plan Future Factory, een van de voorstellen die in 2019 een groot subsidiebedrag wist te winnen. Interessant voor grote, middelgrote én kleine bedrijven, want in de opzet komen ze bij elkaar in consortia die samen aan een innovatiedoel werken.

  Deze workshop wordt gegeven in Purple door: Rogier Groeneveld (moderator) en Jan Willem van de Groep (spreker)

 • 1. De toekomst heet hout (1)»

  Elisabeth ter Borg, directeur van Fien Wonen uit Hardinxveld-Giessendam, vertelt waarom en hoe hout en andere natuurlijke materialen binnen het duurzaamheidsbeleid van de corporatie een prominente plek krijgen. Belangrijke drijfveer bij de woningbouw in hout is het terugbrengen van de CO2-emissie.

  Deze workshop wordt gegeven in Sand door: Elisabeth ter Borg

 • 1. Wie koopt er nou een tweede hands huis? »

  Dat is toch het merendeel van de woningkopers. En dat vinden we ook heel normaal, want ieder huis in de bestaande bouw dat van eigenaar wisselt is immers tweede hands. Maar zouden we het ook normaal vinden als we in nieuwbouwwoningen ook tweede hands producten gaan (her)gebruiken? Dat vinden we een stuk minder normaal! En als deze producten er wel uit zouden zien als nieuw, is ons oordeel dan anders? Om werkelijk de circulaire economie te laten werken is deze “tweede handse” werkwijze noodzakelijk in de bouw. Duurzaam renoveren, duurzaam versterken, hoe maken we het hip? Op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen, experimenteert Van Wijnen, samen met innovatieve partners in de circulaire wijk van overmorgen: De Loskade. Deze pop-up wijk is gericht op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. Van Wijnen en een groot deel van haar partners vormen nu een consortium en zij willen het thema van deze workshop onder de aandacht brengen en verder uitwerken. Hiermee willen we inspireren maar ook geïnspireerd worden door ideeën van de workshopdeelnemers.

  Deze workshop wordt gegeven in Amber door: Victorine de Graaf-Peters en Noor Wit

 • 1. next step: opschaalbare circulariteit in de praktijk»

  Als we nu écht werk willen maken van Nederland Circulair in 2050 is schaalvergroting noodzakelijk. Daartoe heeft VBI tijdens Building Holland 2019 de GreenScore-systematiek gelanceerd om opschaalbaar hergebruik van grondstoffen bij VBI een impuls te geven. Deze systematiek biedt ook andere marktpartijen kansen tot opschaalbaarheid, dubbele winst voor het milieu dus. Daarnaast komen hergebruik van de draagstructuur en van het gebouw zelf binnen de GreenScore-systematiek aan bod.

  In deze workshop verneemt u aan de hand van praktijkcases hoe VBI u kan helpen met uw circulaire opgave. Hoe kunnen de circulaire en losmaakbare vloerelementen van VBI daarin een belangrijke rol vervullen? Kom naar de workshop!

  Deze workshop wordt gegeven in Maroon door: Peter Musters

 • 1. Help de wijk moet duurzaam #hoedan (2x)»

  In deze workshop laten we zien hoe gemeenten en andere belanghebbenden, zoals woningcorporaties, gebruik kunnen maken van het door Enexis ontwikkelde quickscan tool. Het model geeft per wijk een beeld van de meest kansrijke alternatieven voor verduurzaming van de energievraag en biedt daarmee een goed startpunt voor de verduurzamingsopgave.

  Deze workshop wordt gegeven in Indigo door:

Ronde 2

12:15 tot 12:50 uur

 • 2. Toekomstbestending (passieF) bouwen »

  In Nederland wordt passief bouwen vooral door de ambitieuze particuliere bouwer omarmt. Dat terwijl het Passief Huis principe een zeer goede basis biedt voor een duurzaam en toekomstbestendig gebouw. Tijdens deze workshop leert u meer over de mogelijkheden en toepassingen van hoogwaardig isolatiemateriaal, basisprincipes als Trias Energetica en Passief Bouwen en hoe u deze basisprincipes kunt toepassen bij uw eigen bouwprojecten.

  Deze workshop wordt gegeven in Amber door: David Braam

 • 2. Drenthe woont circulair - where to begin?»

  Een framework en visie voor circulair bouwen. Hoe wordt circulariteit het DNA van een project en hoe ga je van de ‘waarom’ naar ‘hoe’ naar ‘wat te doen’?

  Deze workshop wordt gegeven in Jade door: ir. Anne Struiksma
 • 2. samenwerken aan innovatieve renovaties: matchmaking integrale energietransitie bestaande bouw»

  Innovatie in producten en diensten is van levensbelang om de betaalbaarheid, kwaliteit en gewildheid van renovaties te vergroten. Maar wat zijn nu de belangrijke innovaties om woningen en gebouwen te verduurzamen? Welke partijen spelen daarin een rol? En hoe kan jouw bedrijf of organisatie bijdragen aan deze opgave? In deze workshop van TKI Urban Energy komen deze vragen aan bod en is er ruimte om nieuwe samenwerkingen op te doen. We nemen je mee in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s), waarin innovatie voor een duurzame gebouwde omgeving wordt gestimuleerd. Afgelopen jaar was er een subsidiebedrag van €40 miljoen beschikbaar voor deze programma’s. Nancy Westerlaken houdt een presentatie over het plan Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, een van de voorstellen die in 2019 een groot subsidiebedrag wist te winnen. Interessant voor grote, middelgrote én kleine bedrijven, want in de opzet komen ze bij elkaar in consortia die samen aan een innovatiedoel werken.

  Deze workshop wordt gegeven in Purple door: Rogier Groeneveld (moderator) en Nancy Westerlaken (spreker)

 • 2. Beperkingen van transportcapaciteit oplossen met opslag van energie »

  Opslag van duurzame elektriciteit in batterijen is zeker nog niet overal financieel haalbaar en wellicht ook niet overal nodig. Maar er zijn toch ook nu (2020) al wel nuttige én financieel aantrekkelijke toepassingen van opslag, die alleen op een manier te maken hebben met het oplossen van al dan niet tijdelijke transportcapaciteit op de elektriciteitsnetten in Nederland. In de workshop behandelen we onder andere de transportbeperkingen voor grootschalige zonnestroomsystemen en windmolen, laadpleinen voor elektrische auto's en zelfs een heel lokaal probleem als elektrisch koken in flats.

  Deze workshop wordt gegeven in Indigo door: Harm Welleweerd

 • 2. Energietransitie van onderaf »

  We delen onze ervaringen met bottom-up initiatieven en een gezamenlijk wijkenergieplan maken (Den Haag en Amsterdam) en gebruiken in de workshop de inzichten (uit het promotie-onderzoek van Beau) over de samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven in Friesland.

  Deze workshop wordt gegeven in Lime door: Aleida Verheus en Beau Warbroek

 • 2. industrialisatie van de bouw vraagt om prefab bouwen »

  Prefab luchtdicht bouwen onder controle. Aan de hand van principes en actuele prefab projecten nemen we jou mee in de mogelijkheden van prefab, energiezuinig, luchtdicht en controleerbaar realiseren van het nieuwe bouwen.

  Deze workshop wordt gegeven in Maroon door: Henny van der Heijden

 • 2. vraagbundeling leidt tot betaalbaar wonen in drenthe»

  Zes woningcorporaties actief in Drenthe hebben het initiatief genomen om de vraag naar nieuwbouwwoningen te bundelen. Het bundelen van vraag binnen een langdurige samenwerkingsvorm moeten leiden tot een continue bouwstroom waarbij kwantiteit en kwaliteit geborgd zijn. Tevens kunnen product-en proces innovaties beter geïntegreerd worden en kan er worden in gespeeld op circulaire ontwikkelingen. In een interactief gesprek delen we op basis van de eerste verkenning tussen de woningcorporaties onze ervaringen, overwegingen en de uiteindelijke ambitie van dit initiatief. Wie denkt er met ons mee?

  Deze workshop wordt gegeven in Taupe door: Peter Linders

 • 2. De toekomst heet hout (2)»

  Wietse de Vries, productontwikkelaar van Dijkstra Draisma uit Friesland, laat zien hoe hout op verschillende manieren in de bouwconcepten van deze innovatieve bouwer wordt toegepast. Een voorbeeld dat nader wordt uitgewerkt is de zogenaamde droogstapelgevel.

  Deze workshop wordt gegeven in Sand door: Wietse de Vries

 • 2. financieren van duurzaam bouwen: van stenen naar toekomstbestendig en toekomstbehendig vastgoed» 

  Praktijkcases en interactie met de deelnemers. De praktijkcase komen uit de eigen dag dagelijkse financieringspraktijk. Waarbij Duurzaamheid als kans ipv belemmering invloed heeft op de financierbaarheid.

  Deze workshop wordt gegeven in Magenta door: Maarten Bunnik

Ronde 3

15:10 tot 15:45 uur

 • 3. Uptempo! opschaling van energierenovaties vereist redesign van de realisatieketen, maar hoe? »

  Het doel van Uptempo! is het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving door ontwikkelde innovatieve oplossingen te helpen opschalen. Uptempo! baseert zich op ervaringen in de markt en probeert opgebouwde inzichten breed te delen. Waarom duurt het soms lang voor een kansrijke innovatie op grote schaal wordt doorgevoerd? Een belangrijk inzicht is dat de huidige keten van realisatie nog sterk traditioneel is, gericht op beheersbare, projectmatige bouw en installatie en die beperkt open staat voor innovatieve oplossingen of aanpakken. Veel innovatieve oplossingen zijn bouwstenen in een totaaloplossing. Een totaaloplossing die moet aansluiten bij de te renoveren gebouwen in hun context. Wie is nu eigenlijk de ontwerper van die passende oplossing? Hoe worden realisatiepartijen betrokken en uitgedaagd? Wie integreert de deeloplossingen? Hoe kantelen we naar integraal denken voor én met de eigenaren en bewoners/gebruikers in termen van prestaties, gemak, ontzorging en total cost of ownership? Hoe creëren we ruimte voor opschaling van innovatieve oplossingen en energierenovaties? Is system integration het antwoord op een nieuw ingerichte keten? Dat is onderwerp van discussie in deze sessie. Uw actieve bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Niets is zo waardevol en inspirerend als praktijkervaringen van mensen die dezelfde uitdagingen aan het overwinnen zijn als jij.

  Deze workshop wordt gegeven in Purple door: Niels Rood (moderator)

 • 3. Off grid of hybride neutrale energie opwekking en opslag: ecoplant! »

  Minder afhankelijkheid van het energie netwerk. Los van de grid hoe doe je dat? “Schone energie is niet lelijk” Ecoplant is geboren! Voor overheid en bedrijven zeer geschikt om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor onze planeet te promoten. Voor huiseigenaren een eenvoudig alternatief en uitkomst voor wie geen solar dakpanelen wil of kan plaatsen wegens verzekeringsredenen maar ook wegens zon locatie of esthetische redenen. Welke energie innovatie biedt Ecoplant? Waarom is de ecoplant efficiënter en veiliger dan een traditionele PV installatie? Wat zijn de voordelen en hoe werkt een ecoplant? Wat is het reken sommetje?

  Deze workshop wordt gegeven in Magenta door: Hans Veenemans

 • 3. Circulariteit: van papier naar praktijk. praktische handvaten en tips om direct aan de slag te gaan met ciruclair bouwen. »

  De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is erop gericht om de gehele bebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken. Dit is een enorme opgave, die de gehele bouw- en GWW-sector uiteindelijk fundamenteel zal veranderen. Het Nationaal Transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. Dit is een samenwerking tussen overheden, markt en kennisinstellingen. Om deze enorme opgave te bewerkstelligen, moeten we nu aan de slag. Maar hoe? W/E adviseurs wil een tipje van de sluier oplichten. De sessie bestaat uit een presentatie van W/E adviseurs waar zij de kennis, tips en tools die ze door de jaren heen hebben opgedaan als experts circulariteit met u delen. De sprekers vertellen onder andere vuistregels voor circulair ontwerp en uitvoering met u, delen een nieuwe publicatie met daarin een selectie van inspirerende circulaire producten en diensten voor de bouw en GWW, laten praktische instrumenten zien en vertellen over innovatieve case-studies. De sessie van W/E adviseurs sluit aan en is in samenwerking met de sessie ‘Circulaire Bouweconomie: Uitvoeringsprogramma van het Transitieteam en het 10-R-model’ van Irma Thijssen en Thomas Wellink, adviseurs Duurzaam Bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die sessie bestaat uit een presentatie van het Uitvoeringsprogramma 2020 van het Transitieteam, onder meer over opdrachtgeverschap, de MPG en het Materialenpaspoort, de MIAVamil, en recente onderzoeken naar losmaakbaarheid en de potentie van biobased materialen. Gevolgd door een presentatie over de nieuwe publicatie ‘Winst maken met kringlopen’ over het 10-R-model, circulaire businessmodellen, interviews, praktische instrumenten en zo’n 25 praktijkvoorbeelden. Circulair bouwen wordt vaak geassocieerd met hergebruik, maar heeft een veel bredere scope!

  Deze workshop wordt gegeven in Maroon door: Dora VancsoMichelle Stede en Niels Ruijter

 • 3. Bereik tot wel 40% energiebesparing met kunstmatige intelligentie in uw gebouwen»

  Hoe kun je energie besparen en tegelijk het comfort verbeteren in uw gebouwen. Met Priva ECO zet je de volgende stap in het slim aansturen van klimaatinstallaties. Met behulp van voorspellingen en kunstmatige intelligentie bereik je besparingen tot wel 40%. Binnen bestaande gebouwen en met minimale investeringen leidt dit tot een terugverdientijd van 1 tot 3 jaar. Leer in deze workshop hoe dit eenvoudig in jouw bestaande gebouwen op iedere installatie en gebouwbeheersysteem kan worden ingericht. En leer met praktische voorbeelden hoe dit tegelijkertijd installaties optimaliseert en vaak het comfort verbeterd. 

  Deze workshop wordt gegeven in Amber door: Frank Visscher

 • 3. Tussen hybride en all-electric»

  Deze workshop wordt in Jade gegeven door: Harm Kroes

 • 3. Hoe gaan we dat betalen?»

  Wanneer je je woning gaat verduurzamen gaat dat uiteraard geld kosten. Bewust wonen vraagt om bewuste keuzes maken. Dus hoe ga je dat betalen? Deze vraag gaan we behandelen waarbij ook de landelijke subsidieregeling aan bod komt.

  Deze workshop wordt gegeven in Lime door: Fiona Hamberg en Reint Brondijk

 • 3. Help de wijk moet duurzaam #hoedan (2x)»

  In deze workshop laten we zien hoe gemeenten en andere belanghebbenden, zoals woningcorporaties, gebruik kunnen maken van het door Enexis ontwikkelde quickscan tool. Het model geeft per wijk een beeld van de meest kansrijke alternatieven voor verduurzaming van de energievraag en biedt daarmee een goed startpunt voor de verduurzamingsopgave.

  Deze workshop wordt gegeven in Indigo door:

 • 3. Gedragsverandering: praktische handvaten voor het sturen van gedrag» 

  De workshop borduurt voort op de Inspiratielezing Gedragsverandering. Wat zijn een aantal van de belangrijkste en meest effectieve (maar vaak weinig ingezette) technieken voor het aanzetten van motivatie en het tegengaan van weerstand. Na de workshop en je een aantal praktische handvaten die je meteen in kan zetten voor jouw doelgroep.

  Deze workshop wordt gegeven in Sand door: Dr. Mattheis van Leeuwen en Prof. Dr. Rick van Baaren

Ronde 4

15:55 tot 16:30 uur

 • 4. Transforming the concrete industry »

  Beton is het tweede meest gebruikte materiaal in de wereld. Hoe kunnen wij bouwen om de behoefte van mensen te ondersteunen en het milieu te herstellen? In deze interactieve workshop gaan we discussiëren over belangrijke onderwerpen, oplossingen en kansen om samen een duurzame betonindustrie te creëren. Be part of the change!

  Deze workshop wordt gegeven in Jade door: Aäron Claeys

 • 4. Circulaire bouweconomie: Uitvoeringsprogramma van het Transitieteam en het 10-r-model »

  De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is erop gericht om de gehele bebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken. Dit is een enorme opgave, die de gehele bouw- en GWW-sector uiteindelijk fundamenteel zal veranderen. Het Nationaal Transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. Dit is een samenwerking tussen overheden, markt en kennisinstellingen. De sessie bestaat uit een presentatie van het Uitvoeringsprogramma 2020 van het Transitieteam, onder meer over opdrachtgeverschap, de MPG en het Materialenpaspoort, de MIAVamil, en recente onderzoeken naar losmaakbaarheid en de potentie van biobased materialen. Gevolgd door een presentatie over de nieuwe publicatie ‘Winst maken met kringlopen’ over het 10-R-model, circulaire businessmodellen, interviews, praktische instrumenten en zo’n 25 praktijkvoorbeelden. Circulair bouwen wordt vaak geassocieerd met hergebruik, maar heeft een veel bredere scope! De sessie sluit aan op die van W/E adviseurs: ‘’Circulariteit: van papier naar praktijk. Praktische handvaten en tips om direct aan de slag te gaan met circulair bouwen.’’ Zij presenteren tevens een andere publicatie van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie: het Inspiratieboek met circulaire producten en diensten voor de Bouw en GWW.

  Deze workshop wordt gegeven in Maroon door: Irma Thijssen, Thomas Wellink en Gerard Vos

 • 4. pavatex houtvezelisolatie natuurlijk!»

  Onderwerpen die aan bod komen in de workshop: Herkomst van Pavatex houtvezelisolatie, voordelen van houtvezelisolatie voor mens en milieu en toepassingsmogelijkheden van houtvezelisolatie. Deze workshop is speciaal geschikt voor iedereen die in aanraking komt met dampopen bouwen.

  Deze workshop wordt gegeven in Indigo door: Jacco Dwars

 • 4. naar een duurzame vastgoedportefeuille met een interactief sturingsinstrument»

  Hoe maak je de verduurzaming van jouw gemeentelijk vastgoed realiteit en hoe krijg je het juiste inzicht om hier concreet mee aan de slag te gaan? Inzicht in de huidige staat, de gebruikshorizon, kosten en besparingen levert een belangrijke bijdrage bij het maken van de strategische keuzes. abcnova laat samen met de gemeente Assen zien hoe zij keuzes hebben gemaakt in de verduurzaming van het maatschappelijke vastgoed en hoe zij daar de komende jaren op gaan sturen. Hiervoor maken ze gebruik van een innovatief interactief sturingsinstrument. Met behulp van voorbeelden delen zij de ervaringen en reiken zij handvatten aan waarmee je de volgende stap kunt zetten: van analyse naar realiteit!

  Deze workshop wordt gegeven in Purple door: Linda van den Berg en Rowin Oosterink

 • 4. gedrag van bewoners; het duurzaam potentieel voor de bouw»

  Wennen aan je verduurzaamde woning dat vraagt van elke bewoner ander nieuw gedrag. In een verduurzaamde woning zijn niet alleen de installaties voor verwarming en energie veranderd. Die installaties geven ook anders warmte en vaak moet er ook gekoeld gaan worden. Het energieverbruik daalt vaak veel minder dan mogelijk. Na ruim 60 jaar aardgas als belangrijkste energiebron zijn we ontwend om met andere installaties om te gaan. Willen we de energie transitie effectief maken dan is er nieuwe kennis over Duurzaam Bewonersgedrag nodig. De beschikbare kennis is versnipperd en ligt onder andere bij woningcorporaties en bouwondernemingen in kosten en laden. De Gedragscommunity is die kennis in 2019 gaan bundelen om de ‘Duurzame Energietransitie’ effectief te versnellen. Aantal vragen konden beantwoord worden maar velen bleven onbeantwoord; er zijn meer rapporten nodig. Daarom nodigen we bedrijven, gemeenten en woningcorporaties uit om in 2020 hun kasten op het bureau van de ‘Gedragscommunity’ te legen; om mee te doen! We gaan van de ‘Gedragscommunity’ een vliegwiel maken om de één miljoen nieuwe en de 2,5 miljoen te renoveren woningen maximaal bij het gedrag van bewoners aansluiting te geven. We willen investeren en duurzaam effect. Sluit je aan bij de ‘Snelle Duurzame Gedragscommunity 2020’!

  Deze workshop wordt gegeven in Sand door: Dr. Fred Sanders

 • 4. waterstof in Hoogeveense woonwijk... eitje van columbus?» 

  Deze workshop wordt gegeven in Lime door: Gert-Jan Evers

 • 4. Sloop 2.0: kwestie van doen!» 

  Deze workshop wordt gegeven in Lime door: Johan Boxem

Terug naar boven