#VanGasLos

  1 februari 2018     Het Cultuurgebouw Hoofddorp

Workshops 2018

 

Ronde 1

14:15 tot 14:50 uur

 • 1. Bestaande woningen versneld van het gas af »

  Gemeente Haarlemmermeer | Haarlemmermeer werkt hard om bestaande woningen van het gas af te helpen. Samen met Enginn en Winst uit je Woning zitten we midden in een versnellingstraject voor Burgerveen. Programma Duurzaam van de gemeente licht toe waarom juist deze aanpak belangrijk is en wat onze rol is. Marieke den Nijs van Enginn vertelt hoe ze, samen met inwoners en ondernemers, zijn gekomen tot een toekomstvisie én uitvoeringsplan. Lieven Andringa gaat in op de nieuwe ‘NOM’ actie van Winst uit je Woning, hoe voeg je maatwerkadvies en offertes van diverse bedrijven samen tot een geautomatiseerde, prettige en snelle klantreis.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 9, Jan Gras Foyer, door: Maurits Korse, Marieke Den Nijs & Lieven Andringa.

 • 2. De woonomgeving van de toekomst »

  Van Wijnen | Socialere samenleving dankzij slimmere keuzes De ideeenjagers geloven in (woon)concepten waarin de mens centraal staat. Dankzij de kennis die zij vergaren met hun onderzoek zijn ze in staat om partijen te helpen deze kennis toe te passen en daardoor slimmere keuzes te maken. Met de informatie over de toekomstige bewoners als basis zorgen zij voor een extra vertaalslag naar een ontwerp dat getest en gevalideerd is. Deze vertaalslag biedt inzichten die anders nooit vooraf voorzien hadden kunnen worden. Mee denken en meer weten? Van harte welkom!

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 2, Vergaderetalage A0.07 25, door: De Ideeënjagers.

 • 3. #VanGasLos bestaande bouw »

  Merosch | In het regeerakkoord wordt de doelstelling gesteld om vóór 2050 alle gebouwen te verduurzamen en/of gasvrij te maken. Voor nieuwbouw is dit voor ons dan ook geen discussie meer, maar hoe pakken we dit binnen de bestaande bouw aan? Voor Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) brengt Merosch samen met CE Delft in kaart met welke technieken in 2050 hun gebouwde omgeving verwarmd zal worden en welke ingrepen hiervoor nodig zijn in de gebouwen. Een warmteanalyse van grof naar fijn die moet resulteren in drie kansrijke buurtplannen per gemeente (in totaal 6 gemeenten) om #vangaslos te gaan. De buurtplannen zullen input zijn voor een concreet uitfaseringsplan.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 1, Vergaderetalage A0.06 25, door: Menno Schokker.

 • 4. In één keer om naar NOM »

  Itho Daalderop | Het project 2nd Skin is een innovatief renovatieproject van 12 portiekwoningen in Vlaardingen, in opdracht van woningcorporatie Waterweg Wonen. Het project wordt uitgevoerd door BIK Bouw uit Barendrecht en bestaat uit verschillende ketenpartners, waaronder TU Delft, Climate KIC, Sto Isoned, Kingspan, Giesbers & Van der Graaf en Itho Daalderop.

  Het betreft hier een succesvol voorbeeld van hoe bestaande hoogbouw wordt getransformeerd tot Nul-op-de-meter. Het project sleepte eind december de prestigieuze ‘WarmteProject-award van het jaar’ binnen tijdens het Warmtepompcongres 2017. Vandaag gunnen we u graag een kijkje in het project tijdens onze workshop.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 6, Toon Hermanszaal, door: Arco Knoester.

 • 5. Verwarmen met carbon »

  Karbonik | Carbon is een uitermate geschikt materiaal om elektriciteit om te zetten in warmte. Het rendement van dit omzettingsproces is >99,9% en carbon laat zich op vele manieren verwerken.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 7, Herman Finkerszaal, door: Koen Klooster.

 • 6. #VanGasLos: praktische gevolgen voor bewoners »

  Nieman | We gaan VanGasLos, maar wat gaat de bewoner daar van merken? Vanuit onze ervaring met NoM en ZEN-projecten brengen we de praktische gevolgen in beeld van de verandering naar een andere energiedrager voor verwarming en tapwater. We gaan in op zaken als: hoe zien alternatieven voor de vertrouwde HR-ketel er eigenlijk uit, passen ze in huis en wat merk ik er van? De workshop wordt verzorgd door John Bouwman en Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 3, Auditorium Pier K, door: Harm Valk & John Bouwman.

 • 7. Sturen op temperatuur: energiebesparing in de route naar aardgasvrij »

  Servicepunt Duurzame Energie | Sturing op energie labels heeft jarenlang centraal gestaan in doelstellingen om energiebesparing te realiseren. Dat gaat veranderen. Met de transitie naar aardgasvrij zijn energie labels meer het meest efficiënte instrument. De route naar aardgasvrij bestaat uit de no-regret fasering: maatregelen waarmee de woning stap voor stap gereed wordt gemaakt om met lage temperatuur te verwarmen. In deze workshop gaan we met jullie aan de slag om een eenduidig no-regret aanbod te ontwikkelen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 5, Kleine Zaal De Meerse, door: Ingrid Giebels.

 • 8. In gesprek met de financier: hoe gaan we de transitie naar aardasvrij betalen? »

  Servicepunt Duurzame Energie | 7 miljoen woningen, duizenden euro’s per woning. Een miljardenopgave staat ons te wachten. Er wordt weleens gezegd, groter dan de wederopbouw. Hoe gaan we dat betalen? En wie? Het regeerakkoord Rutte III zet in op gebouwgebonden financiering. We gaan in gesprek met financiers die hier bovenop zitten. Leer in deze sessie alles over de kansen en uitdagingen voor het financieren van de warmtetransitie.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 4, Podiumzaal Pier K, door: Maarten van Poelgeest.

 • 9. Duurzaam bouwen is bouwen aan de toekomst »

  Faay | Volgt nog.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 8, Adele Bloemendaalzaal, door: Robert-Jan Kobben.

Ronde 2

15:00 tot 15:35 uur

 • 1. Van gas los: de daad bij het woord »

  Alklima | Er is de laatste tijd een wervelstorm aan opinies rondom het thema #VanGasLos. Meestal wordt hier uitgebreid in benoemd wat andere partijen niet goed doen zonder oplossingen aan te reiken om de transitie in te vullen. Wij geloven erin dat dit niet de juiste route is. In plaats van met het vingertje te wijzen moeten we daad bij woord voegen en de opgave integraal oppakken. Een daadwerkelijk bijdrage lever je door in de praktijk projecten te realiseren, in lijn met de energietransitie.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 9, Jan Gras Foyer, door: Rudy Grevers.

 • 2. VanGasLos met een mooie EnergieSwitch »

  Strikolith | Twee elementen om een goede Energieswitch te realiseren is om de gebouwschil te isoleren en installaties op te waarderen. Mede door VanGasLos te gaan en over te stappen op all-electric passen deze componenten perfect bij elkaar. Waarbij het van belang is dat de gebruiker centraal blijft staan. Zodat het comfort, de bewustwording en innovaties afgestemd worden op de essentiële behoefte van de gebruiker. Is de oplossing een consortium en een klankbord groep, daardoor kun je van elkaar leren en gezamenlijk systeemtechnisch de processen versnellen en optimaliseren. De gebruikers staan centraal, dat zijn…. jij en ik ……wij samen zijn de toekomst voor morgen…. Allemaal hebben wij een huis en werken bij een bedrijf, maar hoe ” VanGasLos” ben jij? Schrijf u nu in en laat u meenemen in reis door de historie van gevelisolatiesystemen en de versnelling waarin wij afgelopen jaren zijn gekomen. Door verschillende interviews en praktijkvoorbeelden uit de markt willen wij u graag meenemen hoe wij deze opgave, die voor ons allemaal ligt, kunnen realiseren en onze kennis gezamenlijk kunnen bundelen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 8, Adele Bloemendaalzaal, door: Claudia Koppenhagen.

 • 3. circulair bouwen: demontabel of remontabel »

  VBI | In de workshop gaat Peter in op de impact van materiaalkeuzes op de CO2 uitstoot en op de overheidsambitie Nederland Circulair in 2050. Aan de hand van cases uit de praktijk laat hij daarnaast zien hoe kleine aanpassingen in het bouwproces een project demontabel of remontabel maken.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 6, Toon Hermanszaal, door: Peter Musters.

 • 4. Onderhoud regeltechniek, waarom? Het wordt toch warm »

  Regeltechniek Nederland | Frans is een echte praktijkman en zal uit zijn brede ervaring putten en u meenemen in de wondere wereld van de regeltechniek. Met praktijk voorbeelden laat hij zien wat er allemaal mogelijk is zonder enorme investeringen te moeten doen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 7, Herman Finkerszaal, door: Frans Wolffenbuttel.

 • 5. Minder milieu belasting met nieuw koudemiddel R-32 »

  Daikin | Minder milieu belasting met nieuw koudemiddel R-32 Een gasloos Nederland in 2050 -Wij zien dat deze ambitie technologisch haalbaar is. Sterker nog: op dit moment zijn de producten en de kennis beschikbaar om de transitie door te voeren. De technologie en de impact van de totale installatie incl. het type koudemiddel is belangrijk bij de keuze van de installatie. Wist u dat bij het type duurzame koudemiddel R-32 de GWP(Global Warming Potential) slechts een derde is, terwijl het een veel lager koudemiddelvolume mogelijk maak. Daarnaast is R-32 veel eenvoudiger te recyclen en te herbruiken.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 1, Vergaderetalage A0.06 25, door: Jeroen Peeters.

 • 6. Slim en stapsgewijs naar een CO2-neutrale voorraad »

  W/E adviseurs | Samen werken aan een CO2-neutrale woningvoorraad. W/E adviseurs heeft een gereedschapskist met lokale routekaart naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Een praktijkcase van W/E adviseurs, de makers van GPR Gebouw, belicht en gepresenteerd vanuit resultaat gerichte samenwerking met twee ketenpartners.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 2, Vergaderetalage A0.07 25, door: Thijs Kurstjens.

 • 7. De circulaire economy eindelijk praktisch gemaakt »

  Madaster | Met het Madaster platform wordt handen en voeten gegeven aan de circulaire economie. Tijdens de workshop presenteren wij de stand van zaken met betrekking tot de Madaster Foundation en het platform. Graag gaan wij met u in discussie over de nieuwe businessmodellen die hiermee mogelijk worden t.a.v. Circulariteit in de bebouwde omgeving.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 4, Podiumzaal Pier K, door: Stefan van Uffelen.

 • 8. In gesprek met de financier: hoe gaan we de transitie naar aardasvrij betalen? »

  Servicepunt Duurzame Energie | 7 miljoen woningen, duizenden euro’s per woning. Een miljardenopgave staat ons te wachten. Er wordt weleens gezegd; groter dan de wederopbouw. Hoe gaan we dat betalen? En wie? Het regeerakkoord Rutte III zet in op gebouwgebonden financiering. We gaan in gesprek met financiers die hier bovenop zitten. Leer in deze sessie alles over de kansen en uitdagingen voor het financieren van de warmtetransitie.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 5, Kleine Zaal De Meerse, door: Maarten van Poelgeest.

 • 9. Active House: gezond, energieneutraal en circulair onder één noemer »

  DGMR | Een goed gebouw is comfortabel, biedt een gezond binnenklimaat, is energie neutraal en heeft een lage milieubelasting. Maar dat is nog helemaal niet zo eenvoudig te realiseren. Hoe voorkom je dat initiatieven stranden in een hoop goede bedoelingen zonder richting of focus? Door integraal in plaats van afzonderlijk over deze thema's na te denken. Active House biedt een kapstok hiervoor door de thema's comfort, energie en milieu in één visie te integreren. Deze workshop gaat in op de principes van Active House en geeft handvatten waarmee de deelnemers zelf aan de slag kunnen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 3, Auditorium Pier K, door: Bas Hasselaar.

Ronde 3

15:55 tot 16:30 uur

 • 1. 90 graden water zonder gas »

  Coolmark | Huibert Baak is al sinds 1996 actief in de installatietechniek. Kernwoorden hierbij zijn duurzaam, toekomstbestendig en innovatief en als bindende factor water. Coolmark is onderdeel van Beijer Ref, de grootste distributeur van koude- en klimaattechniek binnen Europa en heeft wereldwijd 290 vestegingen. Coolmark weet als geen ander wat er leeft binnen de klimaattechniek en koudetechniek. Mede hierdoor heeft Huibert Baak een goede helikopterview over de markt en deelt deze graag met anderen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 1, Vergaderetalage A0.06 25, door: Huibert Baak.

 • 2. samen kom je verder, just do it! »

  Gemeente Haarlemmermeer | Hoe we bij de gemeente Haarlemmermeer aan de slag zijn met het verduurzamen van ons eigen maatschappelijk vastgoed. Hoe we onze gebouwen laten scannen en hoe we in bouwteamverband (samen met de aannemer, exploitant en gemeente) op basis van een energieprestatiecontract) de eerste 5 panden aan het verduurzamen zijn. Daarnaast over het verkrijgen van energielabels bij onze panden.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 9, Jan Gras Foyer, door: Martine Enthoven.

 • 3. Van gas los - maar met twee benen op de grond »

  Bosch Thermotechniek | De ambitie om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen wordt ook door Nefit/Bosch voor 100% onderschreven. Maar stelt ons tevens voor een aantal praktische dillema's, met name in de gebouwde omgeving. In de visie van Nefit/Bosch moeten we van gas los maar op een realistische manier, door stap voor stap te verduurzamen. Wilfred Horst zal deze visie nader uitwerken en wil deze graag toetsen bij deelnemers aan de workshop.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 2, Vergaderetalage A0.07 25, door: Wilfred Horst.

 • 4. Hoe garandeert Green Igloo tot 25 jaar op prestatie duurzaam klimaatsysteem? »

  Green Igloo | *Hoe kom je tot een robuust ontwerp van een duurzaam gezond klimaatsysteem? *Uitvoering en installatie: een goede voorbereiding is de helft van het werk. *Monitoring en onderhoud van een duurzaam klimaatsysteem

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 8, Adele Bloemendaalzaal, door: Madelon Voorhoeve.

 • 5. Energietransitie van gebouw tot stad »

  Deerns | Een groeiend aantal partijen wil hun gebouwen energieneutraal maken. De op gebouwniveau te nemen maatregelen worden beïnvloed door ontwikkelingen op gebiedsniveau. De besluitvorming wordt bemoeilijkt door veel onzekerheden, zoals welke energiebehoefte is er en welke garanties zijn er voor zowel de afname als de levering. Door Deerns is een verkennend onderzoek uitgevoerd, naar de mogelijkheden, belemmeringen en kansen er zijn op gebouw en gebiedsniveau. De oplossing die worden aangedragen focussen zich niet alleen op de warmte en koude voorzieningen, maar ook op de gevolgen van de nieuwe wijze van verwarmen (en koelen), het impliceert namelijk ook een groter elektriciteitsgebruik.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 6, Toon Hermanszaal, door: Art van Lohuizen.

 • 6. Dry to Cool: Toekomstbestendig klimaatsysteem voor energieneutrale gebouwen »

  Dutch Climate Systems | De workshop gaat over het Dry to Cool klimaatsysteem. Een systeem met radicaal duurzame prestaties 80% energibesparing op de koeling, met gebruik van het natuurlijke koudemiddel water. Zonder concessies op comfort. Individueel regelbaar. Alles wat een toekomstbestendig klimaatsysteem nodig heeft. De praktijkcase van dit systeem bij het Goois Natuurreservaat wordt gebruikt om de toepassing van het systeem te presenteren.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 7, Herman Finkerszaal, door: Arthur van der Lee.

 • 7. in 10 stappen naar Aardgasvrije wijken »

  DWA | We nemen gemakkelijk aan dat iedereen nu wel weet waar het over gaat, in 2050 zijn we #VanGasLos, dus we moeten snel beginnen. Met name bij overheden lopen we in de praktijk vaak tegen de vraag aan: 'ja, maar waarméé dan?'. De stapels onderzoeken, routekaarten en warmtevisies beginnen zich langzaam op te stapelen tegen de muur het bureau. DWA loodst u in 10 stappen langs haar aanpak. 'Een' aanpak, want daar zijn er zeker meer van. De focus ligt dan ook op het 'aanpakken'.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 3, Auditorium Pier K, door: Martijn Koop.

 • 8. Gegarandeerd 25 jaar lang warme voeten: prestatiegaranties in aardgasvrije nieuwbouw »

  Servicepunt Duurzame Energie | Bij comfortabel wonen hoort een betrouwbare verwarming. Wie gaat welke garantie geven voor warmtepomp-systemen in aardgasvrije nieuwbouw? Om de juiste garanties te geven moet de bouwketen al vroeg in het proces hierover met elkaar in gesprek. Waar zitten de hobbels in de samenwerking? In deze werksessie leer je over de ketensamenwerking.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 5, Kleine Zaal De Meerse, door: Peter-Paul Smoor.

 • 9. Is een gasloze woning ook een gezonde woning »

  TNO | Is een gasloze woning ook een gezonde woning? Zoals recent onderzoek in Ierland heeft uitgewezen leidt een renovatie niet automatisch tot een gezondere woning. Ook voor de gasloze energiezuinige woningen is het een uitdaging om deze gezond te houden. De inleiders zullen van Nederlandse praktijk cases ervaringen toelichten en de nieuwste technologische ontwikkelingen in de NeroZero woning in Heerhugowaard schetsen. De doelstelling van de workshop is in dialoog met de aanwezige om handvatten te verzamelen voor een gezonde gasloze woning en ideeën voor realisatie waarmee we (morgen) mee aan de slag te gaan.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 4, Podiumzaal Pier K, door: Wouter Borsboom & Andre Meester.

Ronde 4

16:40 tot 17:15 uur

 • 1. Is uw kantoor klaar voor 2023? »

  abcnova | Vanaf 2023 moeten bestaande kantoren minimaal over energielabel C beschikken en in 2050 ligt dat niveau op 'energie-neutraal'. De weg hiernaartoe en wat dit concreet aan maatregelen en aanpassingen betekent, is voor de meesten onbekend. Efficiënter ruimtegebruik en een gezonde kantooromgeving zijn de beste manieren om een kantoor te verduurzamen. Dit kan kostenneutraal. Weten hoe? Maak middels deze workshop kennis met Upgreen, een methode/tool van adviesbureaus abcnova en DGMR.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 6, Toon Hermanszaal, door: Sjoerd Groen.

 • 2. “BIM dé brug tussen NOM en MPG” »

  de RuwBouw Groep | De RuwBouw Groep en TNO laten zien hoe energieprestatie (EPG) en milieuprestatie (MPG) met elkaar samenhangen en geven tips om de milieuprestatie van gebouwen te verbeteren. Bovendien schetsen ze hoe BIM het ontwerpproces voor een duurzaam gebouw kan gaan ondersteunen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 7, Herman Finkerszaal, door: Ben Kruseman & Suzanne de Vos-Effting.

 • 3. Total Cost of Ownership »

  Earth and Eternity | Kampioen 'Total cost of ownership ofwel de laagste woonlasten over de gehele levensduur van de woning, dat is wat het nieuwe concept van Earth and Eternity brengt. Hoe je dat kunt bereiken voor nul-op-de-meter 'all-electric' woningen licht Erik Schampers hier toe.""

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 1, Vergaderetalage A0.06 25, door: Erik Schampers.

 • 4. Inzicht in de klimaat impact van materiaalkeuzes binnen de bouwsector en uitleg over de FSC Impact tool »

  FSC Nederland | FSC Nederland en EY Climate Change and Sustainability Services geven inzicht in de klimaat impact van materiaalkeuzes binnen de bouwsector en geven uitleg over de recent gelanceerde FSC Impact tool, waarmee bedrijfsleven en overheden, door voor FSC hout te kiezen, de vermeden ecocosts op biodiversiteit en CO2 kunnen berekenen. FSC en EY zullen de workshopdeelnemers op een interactieve manier laten kennismaken met de FSC impact tool, het interpreteren van de resultaten en de achterliggende berekeningen. Ook zullen FSC en EY de deelnemers op weg helpen met het bepalen van materiële impacts van hun organisaties en vervolgens de waarde-creatie die uit de gerelateerde activiteiten voortvloeit.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 2, Vergaderetalage A0.07 25, door: Mark Kemna & Arno Scheepens.

 • 5. Hoe 50% reductie op de energiemeter de start vormde voor een nieuw en duurzaam Thialf »

  Imbema SMT | De enige manier om de exploitatie van Thialf rond te krijgen was een energiereductie en verlaging van de energierekening met 50%. Thialf heeft deze uitdaging aangepakt en bewezen dat de doelstelling - die aanvankelijk onmogelijk leek toch haalbaar was, het snelste ijs opleverde en daarnaast ook heeft geleid tot een toonbeeld van duurzaamheid en innovatie. Eelco, destijds directeur van Thialf vertelt over de renovatie van de snelste laagland ijsbaan ter wereld. Daarbij gaat hij in op de uitdagingen om duurzaamheid, innovatieve klimaat- en ijsbeheersing, warmte en koudestromen, technische installaties, geavanceerde isolatie en klimaatbeheersingseisen, publieksevenementen etc in één begroting te managen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 8, Adele Bloemendaalzaal, door: Eelco Derks.

 • 6. #VanGasLos in 35 minuten »

  Ballast Nedam | Hoe Ballast Nedam Development er toe is gekomen om nog alleen maar gasloze woningen te ontwikkelen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 4, Podiumzaal Pier K, door: Onno Dwars.

 • 7. Gegarandeerd 25 jaar lang warme voeten: prestatiegaranties in aardgasvrije nieuwbouw »

  Servicepunt Duurzame Energie | Bij comfortabel wonen hoort een betrouwbare verwarming. Wie gaat welke garantie geven voor warmtepomp-systemen in aardgasvrije nieuwbouw? Om de juiste garanties te geven moet de bouwketen al vroeg in het proces hierover met elkaar in gesprek. Waar zitten de hobbels in de samenwerking? In deze werksessie leer je over de ketensamenwerking.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 5, Kleine Zaal De Meerse, door: Peter-Paul Smoor.

 • 8. Van papier naar praktijk: Schiedam doet Duurzaam »

  CDA | Onder de aansturing van Patricia werkt de gemeente Schiedam om 12.000 bestaande woningen af te sluiten van het gasnet. in haar lezing zal ze ingaan op de zaken waar zij tegenaan loopt bij het ontkoppelen van woningen in oude wijken.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 9, Jan Gras Foyer, door: Patricia van Aaken.

 • 9. Den Haag besluit: Dat helpt de gemeente vooruit »

  CDA | Het CDA zal een presentatie geven over de energietransitie en de implementatie van het Parijs akkoord.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal 3, Auditorium Pier K.

Terug naar boven