wat is het Duurzaam Gebouwd Congres?

Het Duurzaam Gebouwd Congres wordt al meer dan 10 jaar georganiseerd door Duurzaam Gebouwd en  is een begrip in de markt. Deelnemers op beslissersniveau delen kennis met elkaar, creëren nieuwe businesscases en vormen langdurige samenwerkingen. 

Congresmodel

7 Nederlandse gemeenten behoren tot de 100 Europese steden die zijn aangewezen door de Europese Unie (EU) om in 2030 klimaatneutraal te zijn, als onderdeel van de EU-missie ‘Climate-Neutral and Smart Cities’. Naast de G4-steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn Eindhoven, Groningen en Helmond geselecteerd.

Het Duurzaam Gebouwd Congres laat zien hoe verschillende gemeenten aan de slag zijn met deze verduurzamingsopgave, onder andere op het vlak van het toekomstbestendig maken van sportaccommodaties, zorginstellingen en woningen. Je krijgt de ins en outs te horen over hoe de diversiteit aan opgaves worden ingevuld en gaat zelf aan de slag om de doelstellingen versneld dichterbij te brengen.

Thema's 2022 

Gemeentes laten zien hoe ze aan de slag zijn met de opgave om klimaatneutraal te worden en belichten daarbij verschillende thema’s. Vanzelfsprekend laten ze zien hoe hun routekaart er de komende jaren uitziet, hoe ze voor draagvlak onder bewoners en bedrijven zorgen en op welke gebieden ze zich eerst richten. Ook dagen we ze uit om over hun inzet op de volgende actualiteiten te vertellen:

Netcongestie

In verschillende delen in het land is het onmogelijk geworden om nieuwe bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hoe zorgen we ervoor dat er beter wordt ingespeeld op vraag en aanbod van energie, zodat we de doelstellingen van het Klimaatakkoord behalen zonder vertraging?

Woningnood

Welke kansen zijn er voor renovatie en transformatie om de woningnood op te lossen? Richten we ons al voldoende op industriële bouwconcepten om de vereiste snelheid te maken en welk vastgoed zonder functie kunnen we transformeren naar broodnodige woningen?

Klimaatadaptatie

We krijgen te maken met steeds extremere weersomstandigheden, die de nadruk leggen op het belang van klimaatadaptieve maatregelen. Het uitbannen van hittestress en het voorkomen van overstromingen zijn slechts enkele onderwerpen die hieronder vallen. Hoe gaan we te werk en waar moeten we rekening houden bij gebiedsontwikkeling?

Energiearmoede

Voor steeds meer huishoudens is het lastig of zelfs onmogelijk om de energierekening te betalen. Deze tendens gaat de komende tijd waarschijnlijk niet of nauwelijks positief veranderen. Daarom is het belangrijk om duurzaamheid betaalbaar en aantrekkelijk te maken, gedragsverandering te creëren rond energieverbruik en voldoende handvaten en mogelijkheden te bieden.

Circulair en Biobased Bouwen

Circulariteit en klimaatneutraliteit kunnen elkaar versterken en moeten als gezamenlijke opgave worden beetgepakt. Staren we ons blind op energieneutraliteit, dan hebben we over minder dan 10 jaar energieleverende gebieden met gebouwen die niet demontabel zijn en waarvan je de materialen niet terug de keten in kunt brengen. Circulariteit en klimaatneutraliteit kunnen elkaar versterken, als je de opgave integraal bekijkt.

  

Wie kun je op 3 november 2022 Live ontmoeten?

  • Gemeenten
  • Woningbouwcorporaties
  • Beleidsmedewerkers
  • Ketenpartners
  • Opdrachtgevers
  • Directieleden actief in de bouw- en vastgoedsector

BEKIJK DE SPONSORMOGELIJKHEDEN  KOOP JE TICKET  

Terug naar boven