thema 2022: ‘Klimaatneutraal in 2030!’

Gemeentes laten zien hoe ze aan de slag zijn met de opgave om klimaatneutraal te worden en belichten daarbij verschillende thema’s. Vanzelfsprekend laten ze zien hoe hun routekaart er de komende jaren uitziet, hoe ze voor draagvlak onder bewoners en bedrijven zorgen en op welke gebieden ze zich eerst richten. Ook dagen we ze uit om over hun inzet op de volgende actualiteiten te vertellen:

Netcongestie

In verschillende delen in het land is het onmogelijk geworden om nieuwe bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hoe zorgen we ervoor dat er beter wordt ingespeeld op vraag en aanbod van energie, zodat we de doelstellingen van het Klimaatakkoord behalen zonder vertraging?

Woningnood

Welke kansen zijn er voor renovatie en transformatie om de woningnood op te lossen? Richten we ons al voldoende op industriële bouwconcepten om de vereiste snelheid te maken en welk vastgoed zonder functie kunnen we transformeren naar broodnodige woningen?

Klimaatadaptatie

We krijgen te maken met steeds extremere weersomstandigheden, die de nadruk leggen op het belang van klimaatadaptieve maatregelen. Het uitbannen van hittestress en het voorkomen van overstromingen zijn slechts enkele onderwerpen die hieronder vallen. Hoe gaan we te werk en waar moeten we rekening houden bij gebiedsontwikkeling?

Energiearmoede

Voor steeds meer huishoudens is het lastig of zelfs onmogelijk om de energierekening te betalen. Deze tendens gaat de komende tijd waarschijnlijk niet of nauwelijks positief veranderen. Daarom is het belangrijk om duurzaamheid betaalbaar en aantrekkelijk te maken, gedragsverandering te creëren rond energieverbruik en voldoende handvaten en mogelijkheden te bieden.

Circulair en Biobased Bouwen

Circulariteit en klimaatneutraliteit kunnen elkaar versterken en moeten als gezamenlijke opgave worden beetgepakt. Staren we ons blind op energieneutraliteit, dan hebben we over minder dan 10 jaar energieleverende gebieden met gebouwen die niet demontabel zijn en waarvan je de materialen niet terug de keten in kunt brengen. Circulariteit en klimaatneutraliteit kunnen elkaar versterken, als je de opgave integraal bekijkt.

Benieuwd wie en wat je allemaal kan verwachten tijdens het bomvolle programma? Bekijk het programma dan snel!

Schrijf je direct in

Terug naar boven