Provincie Fryslân heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming en komt met een gebiedgerichte aanpak. Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. De energievoorraad in Nederland van olie en gas raakt op. De energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom komt provincie Fryslân in actie en zal een grote bijdrage leveren aan de energietransitie! Daarmee sluiten zij aan op Nationale, Europese en wereldwijde afspraken. Provincie Fryslân zet in op energie besparen, opwekking van duurzame energie en als het niet anders kan op het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas. Kansen binnen thema’s als energieopwekkend bouwen, Nul op de Meter, #VanGasLos, energieleverende en circulaire bouw worden uiteengezet. De ambities voor de provincie Fryslân en het bijbehorende thema van het Duurzaam Gebouwd Congres wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt zodat de omvangrijke bouwopgave duidelijk wordt. Houd deze website in de gaten voor extra informatie! 

Terug naar boven