Sander de Iongh

Sander de Iongh

Functie:
Senior adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Organisatie:
Rijksvastgoedbedrijf

Sander de Iongh werkt als Senior Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor de afdeling Inkoop en Contractmanagement van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het verankeren van maatschappelijke thema’s zoals emissiearm en circulair bouwen in de aanbestedingen. Sander is penvoerder van de handreiking Circulair Inkopen en ontwikkelt model inkoop uitvragen voor de verschillende vastgoed ingrepen. Ook ontwikkelt Sander mede de rijksbrede inkoopstrategie voor reductie van emissies op de bouwplaats. Het doel is altijd de transitie naar een duurzame bouwsector te versnellen door het inzetten van het inkoopvolume van het RVB, bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van het rijk voor klimaat en reductie van grondstoffengebruik, en het maken van positieve impact op onze maatschappij en natuur.  Hiervoor werkte Sander 15 jaar in verschillende, voornamelijk inkoopfuncties voor publieke én private organisaties.

« Naar het overzicht

Terug naar boven