Peter Musters

Peter Musters

Functie:
Adviseur Bouwconcepten

Organisatie:
VBI

Peter Musters is sinds 1998 werkzaam bij VBI en vanaf 2010 actief als Adviseur Bouwconcepten met Nederland als werkgebied. Hij is de contactpersoon voor opdrachtgevende partijen en diens adviseurs, denk hierbij bijvoorbeeld aan de architect, de constructeur, ontwikkelaar, woningcorporatie, installatieadviseur en bouwfysisch adviseur.

Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee in mogelijkheden, of het nu gaat om nieuwe oplossingen voor slimme draagconstructies, of nieuwe services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Ook bij procesoptimalisatie en ketensamenwerking vervult Peter graag een rol. Hij heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen binnen werkvormen zoals LEAN, met een blik op de levensduurkosten. Tevens vertegenwoordigt hij VBI op vakbeurzen, seminars en overige netwerkbijeenkomsten.

Zijn specialisme zit in het brede spectrum van Duurzaamheid, met name op het gebied van de Circulaire Economie en CO2-reductie. Vanuit de levensduurbenadering zijn thema’s als Circulariteit en Losmaakbaarheid, Duurzame Scholen, Gezonde Gebouwen, Thermisch Actieve Gebouwen en (Klimaat-)Adaptiviteit onderdeel van dit duurzaamheidsdenken.

« Naar het overzicht

Terug naar boven