Peter Kiers

Peter Kiers

Functie:
Proces ondersteuner collectieve bouwopgaven

Organisatie:
Gemeente Midden-Drenthe

Sinds de jaren ‘90 gedreven en actief rond het thema duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw. Als voorlichter heb ik me ingezet voor het beschikbaar maken en het ontsluiten van kennis. In de tijd van de opkomst van de Nationale DuBo pakketten verschoof ik mee naar ondersteunen van beleidsontwikkeling van duurzaam bouwen en implementatie bij planvorming van overheden. Als duurzaam bouwen consulent heb ik ervaren dat aanbieden van inhoudelijke kennis en het ontwikkelen van beleid op papier de wereld mooier maakt. Dat is niet onbelangrijk, maar de weerbarstigheid van toepassen in de praktijk vraagt meer dan alleen effectieve samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen. Gaandeweg heb ik me er op toegelegd om ook collectieve particulier opdrachtgevers aan het palet van samenwerkingspartners toe te voegen. Een verborgen kracht bij het realiseren van duurzame ambities.

« Naar het overzicht

Terug naar boven