ab

Michiel Schrier

Michiel Schrier

Functie:
Gedeputeerde

Organisatie:
Provincie Fryslân

Portefeuille

 • Milieu en handhaving (incl. FUMO)
 • Duurzame energie (incl. Mijnbouwwet)
 • Sociaal beleid en zorg
 • Fiets- en wandelbeleid
 • Sport

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Voorzitter Bestuurscommissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden 
 • Voorzitter Stuurgroep Externe veiligheid
 • Voorzitter Fries Overleg Milieuhandhaving (FOM)
 • Lid DB FUMO
 • AVA FSFE
 • Tijdelijke bestuurlijke adviescommissie Jeugdzorg
 • AVA Thialf
 • Voorzitter Adviescommissie Toepassing Mijnbouwwet 1810
 • Foarsitter Streekagenda NW-Fryslân
 • Foarsitter Adfyskommisje NW-Fryslân
 • Bestuurslid Groengas NL

Nevenfuncties op persoonlijke titel 

 • Bestuurslid (algemeen), SP afdeling Smallingerland. Geen bezoldiging.
 • Bestuurslid (penningmeester), Stichting kat in nood, Drachtstercompagnie. Geen bezoldiging.

« Naar het overzicht

Terug naar boven