Merlijn Blok

Merlijn Blok

Functie:
Duurzaamheidsadviseur

Organisatie:
Metabolic

Als duurzaamheidsadviseur bij Metabolic richt Merlijn zich op de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving en hoe deze kan worden aangejaagd door nieuwe inzichten en handvatten. Merlijn is project manager en onderzoeker in projecten betreffende onder andere materiaalstroomanalyses, interventie roadmaps, modellen voor urban mining, raamwerken en indicatoren voor circulaire bouw en handvatten voor circulair aanbesteden. Zo heeft Merlijn voor de regio Utrecht, Amersfoort, Rotterdam en Noord-Nederland in kaart gebracht wat de te verwachten bouwmateriaalstromen zijn die resulteren uit de geplande nieuwbouw, renovatie en sloopprojecten. Op basis hiervan zijn beleidsadviezen en handvatten gegeven over de regionale matching van vraag en aanbod, het optimaliseren van de logistiek rond matching en hoe partijen hier voordelen uit kunnen halen. Bovendien is Merlijn betrokken bij het meetbaar maken van circulaire bouw. In projecten als “Framework for Circular Buildings” en “Circulaire gronduitgifte” is vastgesteld hoe circulaire bouw in een raamwerk te vatten is en hoe de doorvertaling kan worden gemaakt naar concrete prestatiecriteria. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven