ab

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Functie:
Directeur

Organisatie:
Circulair Friesland

Houkje Rijpstra (1963) is sinds september 2017 algemeen directeur van Circulair Friesland. Daarvoor was ze o.a. wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel en journalist bij Omrop Fryslân. Met een opleiding als leraar Nederland en geschiedenis en vervolgens een master in de Frisistiek spreekt met name het werken op het snijvlak van overheid, maatschappelijke vraagstukken en bedrijfsleven haar aan. Vanuit een diepe motivatie om de wereld in alle opzichten leefbaar na te laten aan de volgende generaties probeert ze vanuit verschillende invalshoeken verschil te maken. Dat resulteerde in de stap vanuit de politiek naar de Vereniging Circulair Friesland, die begin 2016 werd opgericht door het Friese bedrijfsleven. Inmiddels is het netwerk van VCF gegroeid naar 75 leden met een groot scala aan bedrijven, alle Friese overheden en kennisinstellingen in de provincie. Met een team van deskundige aanjagers wordt op 9 thema’s gewerkt om de beweging verder te krijgen. Dit gebeurt door slimme verbindingen te leggen, leden te faciliteren om projecten met elkaar op te starten en samen trajecten te doorlopen om kennis en ervaring op te doen, die vervolgens gedeeld kan worden. De wijze waarop in Friesland van onderop de beweging is ontstaan en nu een steeds bredere samenwerking ontstaat is uniek en heeft grote potentie.

« Naar het overzicht

Terug naar boven