Aleida Verheus

Aleida Verheus

Functie:
Senior adviseur

Organisatie:
Tauw

Vanuit de opleiding Bouwkunde-Volkshuisvesting leerde ik al dat het ‘werken aan wijken’ een complexe opgave is waarbij de belangrijkste stakeholders (vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners/ gebruikers) met elkaar om tafel moeten om verder te komen. Stap 1 is elkaars taal leren verstaan, en misschien zelfs spreken. Stap 2 is elkaars belangen onderkennen zonder vast te lopen in standpunten. Stap 3 is om deze belangen vanuit een hoger niveau zodanig te ordenen dat er een oplossing ontstaat met het grootste maatschappelijke draagvlak.

Mijn ervaring met het werken met bewonersgroepen op verschillende plekken heeft mij veel praktisch inzicht gegeven in  de ontwikkelingsfase van mensen die een verandering (moeten) doorlopen. Van scepsis tot belangstelling, van voorzichtig proberen tot ambassadeurschap. Niet iedereen kan of wil meedoen, maar ook zijn er altijd voorlopers die je ook volop de ruimte kan geven om die voorbeeldrol te vervullen.

In het werk voor energiecoöperaties in Amsterdam heb ik bijgedragen aan oplossingen van zowel technische vraagstukken vanuit woningeigenaren, als de organisatorische opgave die inpassing van een warmtenet in de bestaande stad met zich meebrengt. Enerzijds op onderzoek gaan in de woningen om te bezien hoe de technische oplossing per woning eruit moet zien. Anderzijds met de energiecoöperatie, gemeente en netbeheerder stevige gesprekken voeren over de mogelijke rolverdeling en taakopvatting. Een uitvoerbaar plan zal ruimte moeten bieden aan verschillende snelheden op de verschillende schaalniveaus en voor de aanwezige eindgebruikers van energie.

« Naar het overzicht

Terug naar boven