#VanGasLos

  1 februari 2018     Het Cultuurgebouw Hoofddorp

Earth & Eternity

De Smelen 115
553 CT Valkenswaard

T: (+32) 11 61 01 48

Earth and Eternity (E&E) streeft er naar om comfortabel en duurzaam wonen tot de norm te verheffen. Wij ontwikkelen en bouwen moderne, betaalbare nul-op-de-meter woningen. Daarnaast transformeren wij bestaande gebouwen en religieus vastgoed tot energiezuinige woonvormen.

De kracht van E&E ligt voornamelijk in de benadering van ieder project. In plaats van een traditioneel huis als uitgangspunt te nemen wat vervolgens verduurzaamd dient te worden, wordt duurzaamheid vanaf de tekentafel bij E&E al meegenomen. De woningen zijn volledig ontwikkeld met de ambities duurzaamheid, all electric en nul-op-de-meter. Tijdens de langdurige en intensieve voorbereiding zijn alle materialen afgewogen op basis van hun milieueffecten. Daarnaast zijn de installaties op elkaar afgestemd zodat er nul-op-de-meter geleefd kan worden met maximaal comfort en zonder beroep te doen op fossiele energie. Tenslotte wordt dankzij de toepassing van producten met een lange levensduur ook een substantiële vermindering in de prijs voor onderhoud, dus een lage cost of ownership, gerealiseerd.

In de praktijk betekent dit dat E&E zo veel mogelijk een droge bouwmethodiek toepast. Hiermee wordt sneller, efficiënter en duurzamer gebouwd. Vervolgens wordt de energiebehoefte verminderd door een hoogwaardig isolatiepakket toe te passen en door slimme domotica in te zetten om bewoners bewust te maken van hun energieverbruik. Tenslotte wordt iedere woning voorzien van een installatie waarmee eigen groene energie kan worden opgewekt. Dit kan middels of door een combinatie van zonnepanelen, windturbines of warmte collectoren plaatsvinden.

De visie op #VanGasLos namens Regeltechniek Nederland:

Earth and Eternity ontwikkelt en realiseert moderne, betaalbare nul-op-de-meter woningen. Daarnaast transformeren wij bestaande gebouwen tot energiezuinige woonvormen. Dit doen we voor en met partners zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven.
De kracht van E&E ligt in de benadering van ieder project. Duurzaamheid en Total Cost of Ownership vormen het startpunt vanuit waar we innovatieve slimme systemen voor bouw en installaties ontwikkelen. Dankzij de toepassing van producten met een lange levensduur bereiken we een substantiële vermindering in de prijs voor onderhoud.
In de praktijk betekent dit dat E&E zo veel mogelijk een droge bouwmethodiek toepast. Hiermee wordt sneller, efficiënter en duurzamer gebouwd. Vervolgens wordt de energiebehoefte verminderd door een hoogwaardig isolatiepakket toe te passen en door slimme domotica in te zetten om bewoners bewust te maken van hun energieverbruik. Tenslotte wordt iedere woning voorzien van een installatie waarmee eigen groene energie kan worden opgewekt zoals zonnepanelen of warmtecollectoren.

« Naar het overzicht

Terug naar boven