Sessies

Op dit moment werken wij hard aan het programma. Heb jij een inspirerend project of een andere suggestie die je graag wilt doen? Dat kan. Mail je suggesties naar vankempen@duurzaamgebouwd.nl 

Alle informatie weergeven (uitvouwen) - Minimale weergave

 • TijdTitelSpreker / partnerLocatie
 • 08:45 - 09:45Ontvangst met een kopje koffie Foyer 20221103ontvangsthal-kennisplein
 • 09:45 - 09:55Opening en introductie 13de editie Duurzaam Gebouwd Congres ‘Klimaatneutraal in 2030!’ Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  Welkom door de dagvoorzitter Norbert Schotte en introductie op het actuele thema Klimaatneutraal in 2030!’

  Opening en introductie 13de editie Duurzaam Gebouwd Congres ‘Klimaatneutraal in 2030!’

 • 09:55 - 10:15Keynote: Once Upon A Future Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis, maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven en werk. Tijdens de keynote verschaft Ruud Veltenaar duidelijkheid over de toekomst en biedt hij concrete hoop op een betere wereld. Ben jij klaar voor de toekomst en in staat om ook in turbulente tijden het verschil te blijven maken? Ruud Veltenaar is filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar en sociaal bewogen investeerder. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact van ons leven en werk. Ruud behoort met een gemiddelde score van 9,1 tot de best beoordeelde sprekers in de markt en de inhoudelijke reacties en commenteren zijn louter positief. Tijdens de keynote zal Ruud een helder en boeiend beeld van de toekomst schetsen en aangeven waarom we op een markeer punt in onze geschiedenis staan. Wij beloven je een presentatie met impact en veel inspiratie waarover nog veel en lang zal worden nagepraat.

  Keynote: Once Upon A Future

 • 10:15 - 10:40Keynote: Toekomstbestendig Bouwen – dat doen we samen Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  In haar presentatie gaat Marrit in op de regionale opgave van Utrecht, met een verbinding naar de landelijke opgave. Hierin wordt onder andere de woondeal belicht, om de woningbouwproductie flink te versnellen. Maar om de gewenste snelheid te maken, moeten alle neuzen dezelfde kant op. We moeten dezelfde taal spreken en medestanders laten aansluiten.

  Marrit geeft aan waar we nu staan en hoe we door te leren en te doen laten zien wat er al kan. Hoe gaan we opschalen, onder andere samen met de MRA en hoe kun jij meedoen? Die handreiking krijg je tijdens de plenaire presentatie van Marrit; in de workshop is het tijd om samen aan de slag te gaan!

  Keynote: Toekomstbestendig Bouwen – dat doen we samen

 • 10:40 - 11:05Keynote: Niet (te lang) denken maar doen! Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  Gemeente Groningen en SVn gaan gezamenlijk een presentatie verzorgen inzake de aanpak van verduurzaming bestaande bebouwing. Groningen is al jaren bezig met de energietransitie opgave en in 2013 is al eens besloten om ook uitvoerend het goede voorbeeld te laten zien. De Gresco, de GRoningse Energy Service Compagnie was geboren. Een initiatief van de gemeente om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen bij het eigen vastgoed en betaald uit de besparing op energie.

  Begin 2022 is de opdracht door de Raad van de gemeente Groningen gegeven om een Fonds Energietransitie uit te werken. Met als eerste doel om de energiearmoede onder onze inwoners te gaan verminderen. Sinds begin oktober is dit fonds operationeel.

  Het Stimuleringfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft samengewerkt bij het ‘maken’ van de financiële regelingen binnen dit gemeentelijke fonds die een aanvulling zijn op de regelingen van het Nationaal Warmtefonds en bestaande subsidieregelingen. Iedereen kan nu meedoen. We noemen dit een “eerlijke energietransitie”.

  Duurzaamheid en klimaatneutraal; het moet uiteindelijk ook betaald (kunnen) worden. De gemeente Groningen speelt daarin een rol. Niet alleen denken maar ook daadwerkelijk wat doen! Het geld is er nu, helpen jullie met de uitvoering? Dan pakken we samen (energie) armoede aan.

  Beide initiatiefnemers nemen u mee in hun Plannen van Aanpak, welke inmiddels ook in uitvoering zijn gegaan.

  Keynote: Niet (te lang) denken maar doen!

 • 11:05 - 11:35Koffiebreak & bezoek aan het kennisplein  Foyer 20221103ontvangsthal-kennisplein
 • 11:35 - 12:00Keynote Sport Fryslân i.s.m. CFP Green Buildings Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  Maatschappelijk vastgoed vertegenwoordigt een derde van alle gebouwen in Nederland en is daarmee een belangrijke factor voor duurzaamheid. Sportaccommodaties, overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen zijn op grote schaal verduurzaamd door CFP Green Buildings. Met de slimme tools die CFP ontwikkeld heeft wordt verduurzamen haalbaar en rendabel. Johan Spijksma van Sport Fryslân en Limore Noach van CFP Green Buildings laten zien hoe sportlocaties in de gehele provincie Friesland momenteel verduurzaamd worden. Gemak, betaalbaarheid en schaalbaarheid staan hierbij centraal.

  Keynote Sport Fryslân i.s.m. CFP Green Buildings

 • 12:00 - 12:35PARALLELRONDE 1: Diverse innovatie- en kennissessies naar keuze   Meerdere sprekersParallelsessies 20221103parallelsessies
 • 12:00 - 12:35Ontwerpen voor Paris Proof, hoe doe je dat?  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  In programma's van eisen, zowel voor renovaties als voor nieuwbouw, komt de eis 'Paris Proof' steeds vaker terug. Maar hoe voldoe je hieraan? Voor veel ontwikkelaars, architecten en adviseurs kan er nog onduidelijkheid zijn over de aanpak. Wat zijn de ontwikkelingen? Welke eisen zijn er en hoe voldoe je hieraan?

  Ontwerpen voor Paris Proof, hoe doe je dat? 

 • 12:00 - 12:35Groeiende koeltebehoefte zet de energiehuishouding van woningen op z’n kop Parallelsessies 20221103parallelsessies

  De groeiende koeltebehoefte is nog steeds een blinde vlek in de aanpak van onze gebouwde omgeving. De opgave om onze CO2-uitstoot sterk terug te brengen kan alleen succesvol worden aangepakt indien we de groeiende zomerse koeltebehoefte combineren met de afnemende winterse warmtevraag. 

  Deze sessie schetst hoe een aanpak eruit kan zien, vanuit de samenhangende aanpak van Gebied – Gebouw – Gebruiker. Kennishiaten worden uitgelicht, net als goede praktijkvoorbeelden: het doel van deze sessie is om betrokken partijen handelingsperspectief te bieden. 

  Groeiende koeltebehoefte zet de energiehuishouding van woningen op z’n kop

 • 12:00 - 12:35Aan de slag met het verduurzamen van sportaccommodaties Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Hoe kun je energie besparen en hoe ga je concreet aan de slag met het verduurzamen van sportlocaties binnen jouw regio? In deze workshop ga je met behulp van Sport NL Groen actief aan de slag met je eigen portfolio. Je ontdekt waar jouw verduurzamingskansen liggen en met welke maatregelen je als eerste aan de slag kunt gaan om rendabel te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan verlichting, isolatie en zonnepanelen. Indien gewenst kun je ook aan de slag met een dummy-account. Belangrijk: losse inschrijving voor deze workshop vooraf is noodzakelijk. Schrijf je hier in.

  In deze workshop ga je concreet aan de slag met het verduurzamen van drie gebouwen naar jouw keuze. Om een persoonlijk portfolio van deze drie gebouwen voor iedere bezoeker voor te bereiden, ontvangen wij graag vooraf jouw inschrijving. Naar aanleiding van je inschrijving neemt Sport NL Groen voorafgaand contact op via de mail voor aanvullende informatie over jouw portfolio of keuze voor het gebruik van een dummy-account.

  Aan de slag met het verduurzamen van sportaccommodaties

 • 12:00 - 12:35De toekomst van bouwen is losmaakbaar en flexibel Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Wat is het belang van het ontwerpen van adaptieve en indelingsaanpasbare gebouwen? En hoe kunnen we ontwerpen en bouwen met het oog op hoogwaardig hergebruik? Peter Musters laat in zijn presentatie in woord en beeld zien waar een gebouw aan moet voldoen om het eenvoudig te kunnen demonteren en zelfs te remonteren.

  De toekomst van bouwen is losmaakbaar en flexibel

 • 12:00 - 12:35Financieren van de verduurzamingsopgave vanuit de Gemeente Groningen.  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Om nieuwe ideeën en systemen, zoals een Gresco, maar nu ook de FET of een Energie Exploitatie Maatschappij praktisch aan het draaien te krijgen vanuit een overheid is het belangrijk om de weg te kennen binnen overheidsland, de eigen organisatie én moet er durf zijn. Tegelijkertijd helpt het ook om klein te beginnen. Zo wordt vertrouwen gewekt en kan er worden bijgestuurd. Zeker in de pionierswereld van de energietransitie is dat belangrijk.

  In deze sessie wordt gepresenteerd hoe de gemeente Groningen dat heeft aangepakt en horen we graag hoe anderen dit doen.

  Financieren van de verduurzamingsopgave vanuit de Gemeente Groningen. 

 • 12:00 - 12:35Een klimaatneutrale woonwijk? Begin in de initiatieffase! Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Develop Inc. en Over Morgen nemen je mee in de integrale visie voor de vorming van een klimaatneutrale woonwijk. Wij willen je inspireren en richting meegeven om aan de slag te gaan met jouw plannen voor klimaatneutrale wijken. We bieden gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties na afloop een quickscan aan, om de juiste stappen te zetten richting klimaatneutraliteit. 

  Een klimaatneutrale woonwijk? Begin in de initiatieffase!

 • 12:00 - 12:35Bouw binnen ons CO2-budget Parallelsessies 20221103parallelsessies

  In Nederland is er woningnood, en daarom hebben we een ambitieus nieuwbouwdoel: 900.000 nieuwe woningen in Nederland in 2030. Naast dit nieuwbouwdoel hebben we ook een CO2-reductie doel: 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Maar gaan deze twee doelen wel samen? De CO2-uitstoot van materialen van een standaard nieuwbouwwoning blijkt zo groot dat het onhaalbaar lijkt om beide doelen halen. In deze sessie nemen we je mee in dit dilemma, en laten we aan de hand van voorbeelden van koplopers in de bouw zien hoe we zo kunnen bouwen dat we beide doelen wél halen! 

  Bouw binnen ons CO2-budget

 • 12:35 - 13:35Lunch & netwerken  Foyer 20221103ontvangsthal-kennisplein
 • 13:35 - 13:55Keynote: Met Europese subsidies krijg je innovatie van de grond! Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  Europese subsidies helpen je om met innovaties (technisch, sociaal én financieel) tot versnelde klimaatneutraliteit te komen. Faas Moonen van TU/e vertelt je hoe dat werkt en maakt het concreet. Hij laat zien welke mogelijkheden er zijn en waar je rekening mee moet houden als je aan de slag gaat met een Europese subsidie. Ook laat hij je zien tot welke innovatieve praktijkvoorbeelden dit leidt. 

  Keynote: Met Europese subsidies krijg je innovatie van de grond!

 • 14:05 - 14:40PARALLELRONDE 2: Diverse innovatie- en kennissessies naar keuze   Meerdere sprekersParallelsessies 20221103parallelsessies
 • 14:05 - 14:40Aan het begin van de watertransitie –duurzame watersystemen voor klimaatadaptieve gebouwen  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  We staan aan het begin van de watertransitie. Klimaatverandering en druk op de drinkwatervoorzieningen maken het noodzakelijk om duurzamer om te gaan met water. Regenwater moeten we opvangen en gebruiken, en grijswater moeten we zoveel mogelijk hergebruiken. In deze sessie leer je hoe je dit kunt implementeren in jouw gebouwen en hoe je deze klimaatadaptief kunt maken. 

  Aan het begin van de watertransitie –duurzame watersystemen voor klimaatadaptieve gebouwen 

 • 14:05 - 14:40Hoe losmaakbare EPDM daksystemen de dakenwereld gaan veranderen  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Demontabel bouwen is niet nieuw, de aandacht en duiding ervoor wel. Het woord ‘Losmaakbaarheid’ wordt als begrip meer en meer omarmt en ‘circulariteit’ is zo’n beetje een gemeengoed aan het worden . Zo is er sinds de laatste Breeam versie, de MAT 07 Losmaakbaar opgenomen en spreekt de RVO in haar Milieulijst veelvuldig over circulariteit. Als we dit doortrekken naar de waterafdichting op onze gebouwen dan heeft het HERTALAN® EPDM inductie daksysteem hier een verbindende factor. Een EPDM systeem dat én losmaakbaar is én einde levensduur circulair kan zijn. Waarbij die circulariteit in combinatie met een Mia/Vamil regeling ook nog eens een terugneemgarantie geeft. Ook een bewezen systeem, van kleine daken tot inmiddels vrachtgebouwen van wel 50.000 m2. Voor zowel het opdrachtgeverschap vanuit de MKB als vanuit de overheid. In alle gevallen is ervaring en bewijslast voorhanden. ‘Onbekend maakt onbemind’, laat je dus informeren door Bart Jan Pompen van Carlisle CM Europe.

  Hoe losmaakbare EPDM daksystemen de dakenwereld gaan veranderen 

 • 14:05 - 14:40Rijksvastgoedbedrijf wil klimaatimpact maken met bouwmaterialen: Kantoor Vol Afval (KaVa). Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Wat is de impact van hoogwaardigproducthergebruik in de bouw? Met die vraag houdt het Rijksvastgoedbedrijf zich bezig. De voorradigheid van materialen nu en later, de biodiversiteit hier en elders, het klimaat. Er valt stuk voor stuk een enorme winst te behalen. In ons project KaVA legt Rijksvastgoedbedrijf de focus op producthergebruik. Hoe hebben we deze renovatieopgave in de markt gezet? Welke leerlessen zien we in dit project? Wat is schaalbaar naar volgende projecten? We geven een inkijkje en gebruiken de tijd om hierover tijdens de sessie in gesprek te gaan. 

  Rijksvastgoedbedrijf wil klimaatimpact maken met bouwmaterialen: Kantoor Vol Afval (KaVa).

 • 14:05 - 14:40Voor veel bewoners kunnen woningcorporaties vandaag de energielasten fors verlagen Parallelsessies 20221103parallelsessies

  De betrokkenheid van woningcorporaties bij de energietransitie is groot. Maar met de wetenschap dat bijna 1.000.000 huishoudens bijvoorbeeld moeten kiezen tussen je huis verwarmen of eten, is nú actie nodig. De focus ligt nog teveel op de uitdagingen in plaats van op de mogelijkheden van vandaag en morgen. Het klopt dat de opgaven waar corporaties voor staan bijzonder groot zijn. Zo groot dat je zou kunnen denken: dat gaat de politiek wel oplossen. Of de wetenschap. Of het bedrijfsleven. Maar zo lang kunnen we niet wachten.

  Frits Verhoef en Alexander Weisz vertellen over de oplossingen waar woningcorporaties vandaag al de energielasten van de bewoners fors mee kunnen verlagen. Econic ontzorgt woningcorporaties bij het financieren, installeren en exploiteren van duurzame energiesystemen en het voorlichten van huurders. Deze systemen zijn nu al haalbaar en betaalbaar voor woningen en appartementencomplexen vanaf de jaren ‘60. Op deze manier geven we antwoord op de uitdagingen van de energietransitie en verlagen we de energielasten van huurders.

  Voor veel bewoners kunnen woningcorporaties vandaag de energielasten fors verlagen

 • 14:05 - 14:40Wij wijzen je een praktische weg in het oerwoud van financiële (on)mogelijkheden voor verduurzaming van de particuliere woningeigenaar Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Verduurzaming toepassen in nieuwbouw gaat door wetgeving vaak goed. Zeker doordat nog uitsluitend aardgasvrij mag worden gebouwd. Maar de grote(re) opgave ligt natuurlijk in de bestaande bebouwing. Klimaatneutraal 2030 is dan wel een ingewikkelde weg. In deze keynote word je meegenomen in de aanpak van betaalbaarheid en financiering. En het ‘ont-kluwen’ van de wirwar van financiële mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming in de breedste zin van het woord. Want ook met het begrip ‘duurzaamheid’ kun je alle kanten op. Met de input van jou als deelnemer, kijken we of het eenvoudiger en beter kan. Binnen de wettelijke kaders die er zijn.

  Wij wijzen je een praktische weg in het oerwoud van financiële (on)mogelijkheden voor verduurzaming van de particuliere woningeigenaar

 • 14:05 - 14:40Word regisseur van je eigen energie: jouw gebouw als local-grid Parallelsessies 20221103parallelsessies

  We moeten verduurzamen, we moeten allemaal elektrificeren om van de fossiele brandstoffen af te kunnen én in 2023 moeten de meeste gebouwen aan Energielabel C voldoen.
  Parkeerplaatsen worden voorzien van EV-laadstations, daken worden vol gelegd met zonnepanelen en warmtepompen worden grootschalig geïnstalleerd. Netbeheerders kunnen de stijging van stroomverbruik- en opwekking nauwelijks aan en roepen ondernemers op om meer tijdens daluren stroom te gaan verbruiken.

  Ondertussen stijgen de energieprijzen door het plafond en krijgen ondernemers en gebouweigenaren, na de klap van de coronacrisis en structurele personeelstekorten de volgende uitdaging voor hun kiezen.

  Word regisseur van je eigen energie: jouw gebouw als local-grid

 • 14:05 - 14:40Ambities stapelen of zoeken naar meekoppelkansen Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Hoe halen we onze doelen en ambities bij wijzigende marktomstandigheden? In deze workshop gaan we in gesprek over de worsteling om koers bij wijzigende marktomstandigheden. Hoe duurzame doelen kunnen leiden tot vergroting van marktkansen in plaats van stapeling ambities en daarmee tot financieel onhaalbare projecten. Samen gaan we op zoek naar voorbeelden, wisselen we ervaringen uit en markeren we het laaghangende fruit. Marcel de Ruiter zal toelichten hoe VanWonen dit doet aan de hand van het duurzaamheidsmanifest.

  Ambities stapelen of zoeken naar meekoppelkansen

 • 14:50 - 15:25PARALLELRONDE 3: Diverse innovatie- en kennissessies naar keuze   Meerdere sprekersParallelsessies 20221103parallelsessies
 • 14:50 - 15:25Het ideale warm tapwater  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  De centrale ringleidingen behoren tot het verleden wanneer je decentrale warmwatertoestellen toepast.  Met een eenvoudige installatie en energiebesparend.  

  Het ideale warm tapwater 

 • 14:50 - 15:25Spoedcursus Houtbouw  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  De kansen liggen er, maar de urgentie is hoog. Tijd voor een Spoedcursus Houtbouw. De interesse voor bouwen met hout groeit razendsnel en daarmee ook de behoefte aan kennis. En die kennisbehoefte is breed, houtbouw gaat immers om meer dan alleende technische aspecten. Wat zijn precies de voordelen van ons meest gebruikte biobased materiaal en wat betekent kiezen voor houtbouwvoor jou als opdrachtgever? Hoe zit het met de kosten van bouwen met hout en welke wetgeving is eigenlijk van toepassing? Precies op die vragen gaat FSC Nederland in tijdens de dynamische sessie ‘Spoedcursus Houtbouw’, gebaseerd op de inhoud van de cursus voor woningcorporaties die dit najaar is gestart. 

  Spoedcursus Houtbouw 

 • 14:50 - 15:25Meerdere wegen naar duurzaam Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Er zijn verschillende energiedragers beschikbaar voor verwarming van gebouwen. De rol van hybride systemen speelt hier een grote rol. Hybride verwarming is nodig om de verduurzamingsdoelstellingen te halen, en om de ontwikkelen van biomethaan en waterstof te doen slagen. Daarom is hybride geen tussenstap naar all-electric, maar een toekomstige fossielvrije oplossing voor verwarming en warmwatervoorziening. 

  Meerdere wegen naar duurzaam

 • 14:50 - 15:25Schaalbaarheid als oplossing voor verduurzamen vastgoed Parallelsessies 20221103parallelsessies

  "Schaalbaarheid is de oplossing voor het verduurzamen van vastgoed.” De missie van CFP Green Buildings is zoveel mogelijk gebouwen ter wereld te verduurzamen. Door gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI) is CFP in staat om inmiddels al voor meer dan 400.000 gebouwen per jaar in Nederland inzicht te geven in het verduurzamingspotentieel van vastgoed, inclusief een interessante business case. Simone Tabor, binnen CFP betrokken bij zowel de on-site verduurzamingstrajecten als de online omgeving, laat in een interactieve sessie zien hoe dit werkt en hoe het vooral ook gemeentes en overheidsinstellingen inzicht en overzicht geeft. Voor nu, maar ook door inzicht in de vorm van een routekaart te geven voor de komende jaren, zowel op portfolio- als op gebouwniveau. Graag gaat Simone met jou in gesprek welk voordeel dit voor jouw organisatie kan bieden.

  Schaalbaarheid als oplossing voor verduurzamen vastgoed

 • 14:50 - 15:25De sociale kant van de energietransitie Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Er wonen ook mensen. Aan de slag met de energietransitie komen we ook de inwoner tegen. Die hebben vaak andere belangen en prioriteiten dan de energietransitie. Om de inwoners mee te nemen, moeten we daar rekening mee houden. Maar hoe? Wat zijn de belangen en prioriteiten van de inwoners? En hoe komen we daarachter?

  De sociale kant van de energietransitie

 • 14:50 - 15:25Zo versnelden wij naar klimaatneutraal! Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Roger vertelt je in deze sessie over hoe zijn organisatie stappen zet(te) naar klimaatneutraal. Welke uitdagingen kwam hij tegen? Wie had en heeft hij nodig om doelstellingen te halen? Ontbreken er nog tools of handvaten om samen te versnellen? Roger gaat met de aanwezige deelnemers in gesprek over hoe we samen uitdagingen te lijf gaan en overwinnen. 

  Zo versnelden wij naar klimaatneutraal!

 • 14:50 - 15:25Inspelen op elkaars verlangen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen Parallelsessies 20221103parallelsessies

  In deze sessie spreekt Jeroen je aan op het organiserende vermogen van jou en je organisatie. Hoe spelen we in op elkaars verlangen, om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen? Actualiteiten van de dag als hoge energierekeningen en netcongestie kun je opvatten als vloek, maar beter is om ze te benaderen als een zegening. Welke (samenwerkings)mogelijkheden zijn er om impact te maken en onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken?  

  Inspelen op elkaars verlangen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen

 • 15:25 - 15:55Korte break Foyer 20221103ontvangsthal-kennisplein
 • 15:55 - 16:30PARALLELRONDE 4: Diverse innovatie- en kennissessies naar keuze   Parallelsessies 20221103parallelsessies
 • 15:55 - 16:30Workshop ‘Het Nieuwe Normaal’ in de praktijk  Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Met 'Het Nieuwe Normaal' voor circulair bouwen willen we een standaard creëren voor de bouw. Een vaste set aan indicatoren die staan voor circulair bouwen met daaraan verbonden de minimaal te behalen prestaties. In deze workshop wordt Het Nieuwe Normaal kort gepresenteerd door Tessa Verhulst (Alba Concepts). Vervolgens zal Robbert Mullink aangeven hoe hij Het Nieuwe Normaal wil gaan inzetten als kader binnen de Impactladder van de Groene Metropool Regio. Daarna gaan we in gesprek met elkaar wat dat (operationeel) voor jou kan gaan betekenen en op welke ondersteuning je kunt rekenen en hoe je HNN-evaluator kan worden.

  Workshop ‘Het Nieuwe Normaal’ in de praktijk 

 • 15:55 - 16:30Je bedrijf duurzaam laten groeien, ondanks woekerende energieprijzen & een overbelast net, met een slim batterijsysteem Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Op welke manier kunnen bedrijven de energiestromen optimaliseren, waardoor ze meer duurzame energie zelf kunnen gebruiken, meer energie ‘achter de meter’ kunnen gebruiken en het elektriciteitsnet in Nederland stabiliseren. In deze sessie leer op welke manier je dat kunt met een slim batterijsysteem.

  Je bedrijf duurzaam laten groeien, ondanks woekerende energieprijzen & een overbelast net, met een slim batterijsysteem

 • 15:55 - 16:30Impact maken dankzij inzicht in materiaalstromen woningcorporaties   Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Haico van Nunen en Gerrolt Ooijman vertellen je in deze sessie over een onderzoek over het inzichtelijk maken van materiaalstromen van woningcorporaties. Welke inzichten halen we hieruit en welke impact kunnen we maken als we weten hoe onze materiaalstromen eruitzien? Van deze experts krijg jij de handreiking en de uitnodiging om mee te doen. Doe je mee? 

  Impact maken dankzij inzicht in materiaalstromen woningcorporaties  

 • 15:55 - 16:30Leren van elkaar: de knelpunten voor integrale ontwikkeling Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Je hebt tijdens de keynote van Marrit al vernomen dat opschaling noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Jij speelt een belangrijke rol om die doelstelling te verwezenlijken! Integrale ontwikkeling levert daarvoor de meeste waarde, maar je loopt bij ontwerp en uitvoering tegen knelpunten aan. In deze sessie leren we van elkaar hoe we die barrières doorbreken en samen versnellen richting klimaatneutraliteit.   

  Leren van elkaar: de knelpunten voor integrale ontwikkeling

 • 15:55 - 16:30Building Balance – van land tot pand Parallelsessies 20221103parallelsessies

  De agrarische sector kan vezelgewassen telen waarmee biobased bouwproducten worden gemaakt die een vrijwel permanente koolstofopslag in gebouwen garanderen. Hiervoor worden vezelgewassen uit extensiveringsgebieden (van vee naar vezel), akkerbouw rotatie en reststromen gebruikt. Daarmee wordt een driedubbel klimaat effect gehaald; een flinke CO2-emissie besparing in de landbouw- en bouwsector en significante afvang van CO2 wat in de vorm van koolstof wordt opgeslagen in gebouwen. Tegelijkertijd leidt dit tot een kostenneutrale reductie van ammoniakemissies en een bijdrage aan maatschappelijke opgaven van waterkwaliteit, herstel van biodiversiteit en het agrarisch verdienmodel.

  De interventie
  Het idee van Building Balance is relatief simpel. De melkveehouder /akkerbouwer gaat deels over op de teelt van vezelgewassen, tevens worden de reststromen uit land- en tuinbouw ingezet. Er worden materialen ontwikkeld en fabrieken opgeschaald of nieuw gebouwd om deze vezels te verwerken en om te zetten in bouwmaterialen. Vervolgens gaan bouwers deze materialen gebruiken voor woningbouw, renovaties en verduurzaming en zorgen voor de langdurige opslag van de CO2. De koolstofopslag is het nieuwe verdienmodel voor de boer.

  Het programma heeft de opdracht om 13 ketens van 1.000 hectare te ontwikkelen binnen 4 jaar en heeft als doel om voor 2030 op te schalen naar 100.000 hectare vezelgewassen.

  Building Balance – van land tot pand

 • 15:55 - 16:30Biocomposiet - aan de start van de toepassing van de toekomst Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Inmiddels liggen in Nederland meerdere vlasvezelversterkte composieten bruggen, de ontwikkeling van dit materiaal, een combinatie van natuurlijk vlasvezels en biohars, lijken een oplossing om bij te kunnen dragen aan de klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Toch is de reputatie van het materiaal nog niet eenduidig positief. Stephanie licht in de sessie toe hoe de huidige ontwikkelingen bijdragen aan het verbeteren van het materiaal, welke nog in de kinderschoenen staat, en geeft een kritische nood bij het ontwikkelingspad dat nog doorlopen moet worden. Dit wordt gedaan aan de hand van concrete voorbeelden en de informatie die we van de slimme gerealiseerde bruggen ontvangen.

  Biocomposiet - aan de start van de toepassing van de toekomst

 • 15:55 - 16:30Meer dan ENG en meer dan AARDIG Parallelsessies 20221103parallelsessies

  Frisse scholen eisen en de klimaatdoelen in 2030  gaan niet altijd goed samen. Parametrische ontwerptechnieken kunnen helpen om wetenschappelijk onderbouwde keuzes en afwegingen te maken tijdens het ontwerptraject. Het gaat over de diversiteit, de intensiteit en de effectiviteit waarop licht binnenvalt in een schoolgebouw. Of gaat het ook gewoon om het uitzicht? Aan de hand van het voorbeeldproject Onderwijsvoorzieningencluster Donker Curtiusstraat, Den Haag wordt getoond hoe dat gestuurd tot een prachtig gebouw leidt.

  Onderwijsvoorzieningencluster Donker Curtiusstraat in Den Haag is het eerste project waarbij Spring architecten samen met een team van specialisten (Merosch, Architech Company en TU Delft) parametrische ontwerpmethodes heeft gebruikt om de gevel van de school te optimaliseren. Het doel was om een gezond en comfortabel gebouw te ontwerpen door zoveel mogelijk daglicht in de lokalen te krijgen, met zo min mogelijk energie verlies en klimaatinstallaties.

  Alfons en Bart nemen jullie mee in het ontwerpproces en laten aan de hand van dit praktijkvoorbeeld en inzicht in de berekeningen zien wat de grote uitdagingen zijn geweest aan deze innovatieve manier van ontwerpen.

  Meer dan ENG en meer dan AARDIG

 • 16:30 - 16:40Duurzaam Bouwen Awards 2022 Hoofdpodium 20221103hoofdpodium
 • 16:40 - 17:10Panelgesprek: Hoe maak je de meeste impact rondom CO2-reductie?  Hoofdpodium 20221103hoofdpodium

  In dit panelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Norbert Schotte verkennen Gertjan de Werk, Jan Willem van de Groep en Sander Woertman wat de verschillende partijen in de keten moeten doen om met elkaar tot een CO2-neutrale/negatieve bouwsector te komen. Ze benadrukken de urgentie en leggen uit hoe je vandaag kunt beginnen met dit prangende vraagstuk. Geen vage kreten maar heldere en concrete werkafspraken en handvaten: dat haal je uit het panelgesprek van het Duurzaam Gebouwd Congres. 

  Panelgesprek: Hoe maak je de meeste impact rondom CO2-reductie? 

 • 17:10 - 18:15Netwerkborrel Foyer 20221103ontvangsthal-kennisplein

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven