Sessies

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 brengt je in gesprek met andere enthousiastelingen die wél willen doorbouwen. Onze inspirators staan klaar om je alle gereedschappen en inzichten te geven die je nodig hebt om samen aan de slag te gaan. In één ochtend staan er meer dan vijftien partners voor je klaar; laat jouw stem horen in een van de kennis- en innovatiesessies.

Kennissessies: Bruikbare tools en handvaten die helpen om de energietransitie, circulariteit en gezondheid in te vullen. Doel van de workshop is om deelnemers van concrete ideeën en kansen te voorzien, zodat ze op volle snelheid kunnen #doorbouwen.

Innovatiesessies: Welke (totaal)concepten en diensten gaan het verschil bieden in de transities naar energieneutraliteit en circulariteit? Hier vind je de innovators die hun oplossingen voor versnelling pitchen.

 

Ronde 1

11:30 tot 11:50 uur

  • Verduurzaming versnellen: corporatie als motor voor particulier en de particulier als motor voor de corporaties

   Verduurzaming begint bij het verbinden van het grote klimaat verhaal met de ervaring van de bewoner, huurder of huiseigenaar. Om die werelden bij elkaar te brengen en renovaties te versnellen werken de Europese projecten INDU-ZERO en Stronghouse aan nieuwe concepten. INDU-ZERO werkt aan schaal, aan industriële oplossingen voor grote groepen en daarmee aan snelheid, opschaling en structurele prijsverlaging. Stronghouse vertrekt juist vanuit het perspectief van de individuele woningeigenaar, zijn of haar behoeften en financiële mogelijkheden. In wijken en buurten komen zij elkaar tegen, bijvoorbeeld bij uitgeponde huurwoningen. Samen met jou willen zij versnellen, zodat huurders, woningcorporaties en particuliere eigenaren zij-aan-zij kunnen renoveren en besparen.

   Deze sessie wordt gegeven door: Jaap Lobbezoo en Gerard Salemink

  • A-Brick. Duurzaam en licht gevelsysteem van de toekomst.

   In 20 minuten neemt Gerard je mee in Abersons nieuwe gevelsysteem A-Brick.

   Wat is A-Brick? A-Brick is een nieuw keramisch gevelsysteem. Duurzaam én licht. A-Brick werkt met metalen cassettes waarin keramische steenstrips worden vastgeklikt. Dat betekent dat het een droogmontagesysteem is: er komt geen mortel of lijm aan te pas. Het systeem is remontabel en -ooit weer- in gescheiden afvalstromen af te voeren. Dat A-Brick erg licht is, is een ander groot voordeel. En er is meer. Meld je aan voor deze sessie en je bent weer bijgepraat over de nieuwste innovatie op het gebied van duurzame gevels.

   Deze sessie wordt gegeven door: Gerard Bosman

  • woningbouw in hout

   Houtbouw is een oplossing voor CO2-reductie, versnelling van de woningbouw, stikstofproblematiek en een circulaire bouweconomie. Veel woningcorporaties willen gaan bouwen in hout. Zoals acht Brabantse ‘Lente’-corporaties, die samenwerken in een Buyer Group Houtbouw. Maar zij hebben ook vragen. Hoe zit het met de beschikbaarheid van hout? Met bouwkosten? Met de houtprijs? De milieu-impact? Geluidsisolatie en brandveiligheid? Kies je voor een architect en bouwer of voor modulair? En hoe besteed je dit aan? De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ laat zien dat houtbouw concurrerend is en kan voldoen aan alle Bouwbesluit en BENG eisen. En: houtbouw is mooi!

   Deze sessie wordt gegeven door: Irma Thijssen en Jurgen Arts

  • blokje om; de mogelijkheid om de voordelen van sloop/nieuwbouw en renovatie te combineren. geen sloop & nieuwbouw, geen renovatie, maar een blokje om!

   Blokje Om, de unieke combinatie van sloop/nieuwbouw en renovatie dat in 2017 is ontwikkeld door Dura Vermeer Bouw Hengelo, sluit naadloos aan op de duurzaamheidsambities voor 2050. Nilgün Kinsiz, is medeverantwoordelijke voor de uitrol van houtbouwconcepten bij Dura Vermeer, waaronder Blokje Om. Blokje Om is een innovatief woningbouwproduct waarbij de bestaande woning tot aan de fundering wordt gesloopt en binnen 20 werkdagen een volledig nieuwe houtskeletbouwwoning wordt gebouwd. Voordelen voor de buurt, de bewoners en de corporatie zijn er dan ook zeker. Nieuwsgierig geworden? Nilgün en Sandra vertellen graag meer over het unieke karakter van Blokje Om en gaan graag het gesprek aan.

   Deze sessie wordt gegeven door: Nilgün Kinsiz en Sandra Bouwmeester

  • Procesinnovatie leidt niet tot versnelling

   Procesinnovatie leidt niet tot versnelling, dat is wat Marloes van Noorden ziet in haar dagelijkse werkpraktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden legt zij u stellingen voor. Want zal het olifantenpad (de versnelde route) de nieuwe hoofdroute worden? Waarbij we eventuele schoonheidsfoutjes accepteren. Hoe gaan we om met de Omgevingswet, die veel gaat betekenen, maar vooralsnog vertraagt. Zou deze langer uitgesteld moeten worden om voorrang te geven aan de versnellingsopgave woningbouw? En staan té ambitieuze (beleids)doelen versnelling in de weg? Marloes gaat graag met u het gesprek aan om tot nieuwe inzichten te komen en een kritische blik te werpen op de versnellingsopgave in relatie tot procesinnovatie.

   Deze sessie wordt gegeven door: Marloes van Noorden

  • Is standaardisatie de oplossing voor opschaalbaarheid bij industrieel bouwen?

   Industrialisatie is noodzakelijk om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. Productintegratie en –standaardisatie in prefab vormen de sleutel tot opschaling van betaalbare woningbouw.
   Welke toegevoegde waarde wordt geleverd naast het hoge kwaliteitsniveau en de standaard voordelen van prefab? Peter Musters vertelt hier meer over.

   Deze sessie wordt gegeven door: Peter Musters

  • Hoe zit het eigenlijk met de houtfabriek?

   Houtbouw neemt een enorme vlucht en dat is niet zo gek: het biedt grote mogelijkheden op het gebied van klimaatvriendelijk en circulair bouwen. Maar heeft die hausse ook een keerzijde? Hoe zorgen we er voor dat houtbouw niet leidt tot uitputting van bossen of andere ongewenste neveneffecten? Welke keuzes zijn daarbij belangrijk?

   Deze sessie wordt gegeven door: Mark Kemna

  • buildings as a Grid: gebouw als energiehub

   Elektrificatie van gebouwen en vervoer is de primaire focus voor de reductie van CO2-uitstoot. In 2030 zullen er in Nederland bijvoorbeeld geen nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen verkocht worden. Maar wat betekent deze trend voor netaansluitingen van woningen en gebouwen? We laten voorbeelden zien waarin duidelijk wordt dat er de nodige uitdagingen zijn. En hoe deze uitdagingen op een toekomstbestendige manier aangegaan kunnen worden.

   Deze sessie wordt gegeven door: Richard ter Horst

 

Ronde 2

12:35 tot 12:55 uur

 • Het Woon Duurzaam Zwerm Concept: Integraal betaalbaar naar gasloos of NOM

  Het Woon Duurzaam Zwerm Concept biedt op basis van de wensen, eisen, en mogelijkheden van de woningbezitter een schaalbaar, kosteneffectief, merkonafhankelijk maatwerk concept om een bestaande woning aardgasloos of NOM te maken. Het is gebaseerd op bewezen installatietechnische en bouwkundige oplossingen. Voor elke portemonnee biedt het een oplossing die gericht is op CO2 reductie en betaalbaarheid met de beste total cost of ownership. Woon Duurzaam neemt als one-stop-shop gedurende het hele proces de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit v- tijdens ontwerp, constructie en onderhoud. En de woning transformatie kan budgetneutraal, of zelfs budgetpositief, met het Woon Duurzaam Energie Abonnement (ESS).

  Deze sessie wordt gegeven door: Rense van Dijk

 • Gezonde woonomgeving door slimme en natuurlijke oplossingen

  De meeste tijd brengen mensen binnenshuis door, in hun eigen woning. Daarom is het van belang dat het binnenmilieu in woningen zo ‘gezond’ mogelijk is. Een ongezond binnenmilieu heeft nadelige gezondheidseffecten en kunnen samenhangen met het gedrag van bewoners.

  Dus zoeken we naar een nieuwe balans voor de toekomst. Een balans die de natuur terug naar binnen brengt en ons opnieuw leert waarderen wat die ons te bieden heeft: verse lucht, zonlicht, zuurstof en groen.

  De keus voor het juiste ventilatiesysteem speelt hierin een belangrijke rol. Jaap Wickering legt uit hoe Renson, binnen de nieuwe VST-indeling een gezond binnenklimaat kan garanderen.

  Deze sessie wordt gegeven door: Jaap Wickering

 • Kennis is macht, delen is kracht!

  Daar is hij dan het ‘BIM-uitvoeringsplan 2.0’! Ofwel BUP 2.0. Het eerste product van een belangeloze samenwerking tussen verschillende enthousiastelingen uit de bouw. Met het motto: Kennis is macht, delen is kracht! Met het BUP 2.0 wordt via hyperlinks naar een website centraal kennis gedeeld en geborgd en kan iedereen dit decentraal toepassen en ervaringen opdoen! De werkgroep is groeiende en bestaat inmiddels uit 10 vertegenwoordigers van 8 verschillende bedrijven. En de groep gaat door. De volgende onderwerpen staan alweer op de gezamenlijke agenda!

  Deze sessie wordt gegeven door: Ernst Bouma en Jasper de Mink

 • Industrieel geproduceerde woningen zijn transitieversneller

  Guus Mulder, programmamanager versnelling energierenovaties bij TKI Urban Energy, vertelt in deze sessie welke nieuwe, lopende en net afgeronde innovatieve projecten er zijn op het gebied van industriële productie van woningen, en welke verschillende subsidieregelingen hiervoor beschikbaar zijn. Ook gaat hij in op de trends waar we meer aandacht voor zouden willen zien in toekomstige innovatieprojecten.

  Deze sessie wordt gegeven door: Guus Mulder

 • perspectief op circulair & biobased bouwen

  Met The Exploded View Beyond Building willen pioniers uit de bouw en design wereld een pleidooi doen voor de opschaling van biobased bouwen en de bijbehorende systeeminnovatie. Duurzaam bouwen vraagt nieuwe materialen, nieuwe ketens, nieuwe waardering en certificering. Maar het biedt ook heel veel kansen. In deze sessie laten Diana van Bokhoven (Biobased Creations) en Rob Bogaarts (Buro Bogaarts) zien welke nieuwe perspectieven voor duurzaam bouwen er zijn en wat dit betekent in de praktijk. Het gaat over vanuit logica de goede dingen doen op het gebied van circulariteit en toepassing van biobased materialen in de corporatiesector. Rob zal het belang duiden, een model laten zien wat goed toepasbaar is voor corporaties, afnemers van grondstoffen, slopers en aannemers.

  Deze sessie wordt gegeven door: Diana van Bokhoven en Rob Bogaarts

 • Blokje Omhoog; van kant-en-klare modules tot een circulair appartementencomplex

  Blokje Omhoog; voortbordurend op de ervaringen van het grondgebonden houtbouwskelet product Blokje Om is de vertaalslag gemaakt naar de gestapelde bouw. Jeroen de Blok en Jogchem Oord enthousiastelingen binnen de houtbouwconcepten van Dura Vermeer dragen uit op welke vragen van woningbouw corporaties het conceptueel bouwen van Blokje Omhoog een antwoord geeft. Blokje Omhoog is een unieke samenstelling van prefab flexible elementen rondom een slimme, volledig geprefabriceerde, kernmodule. Deze unieke combinatie maakt wat het mogelijk maakt om binnen 60 werkdagen een volwaardige appartementencomplex op te leveren. Snel, betaalbaar, duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en niet te vergeten comfortabel., Legio voordelen voor alle stakeholders. Nieuwsgierig? Jeroen en Jogchem gaan graag met je in gesprek.

  Deze sessie wordt gegeven door: Jeroen de Blok en Jogchem Oord

 • Circulair Bouwen makkelijk maken in 5 strategieën

  Bij circulair bouwen heeft iedereen een bepaald beeld voor ogen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je tot een gezamenlijk beeld komt? Tijdens deze sessie gaan we de circulair bouwen op strategisch niveau toelichten aan de hand van de 5 hoofdstrategieën van W/E adviseurs. We bieden u handvatten om circulair bouwen concreet en bespreekbaar te maken en geven meerdere praktijkvoorbeelden om de strategieën te verduidelijken. Via quizvragen dagen wij u uit om uw kennis te toetsen.
  Want naast ons motto Moeilijke Materie Makkelijk Maken mag het ook leuk zijn!

  Deze sessie wordt gegeven door: Ruud van Vliet

 • Eenduidige materiaalbenaming voor duurzaamheid

  Menno, Pim en Aalt presenteren NAA.K.T, de eerste eenduidige materialenlijst die branchebreed gebruikt kan worden voor BIM. Deze drie BIM-enthousiastelingen leggen uit waarom een eenduidige lijst zo essentieel is voor de duurzame inzet van materialen en hoe het jouw werk als modelleur, calculator, werkvoorbereider of duurzaamheidsmanager leuker én gemakkelijker gaat maken. En uiteraard onthullen ze waarom dat nu zo nodig NAA.K.T moet heten (en nee, sex-sells is daarbij niet aan de orde).

  Deze sessie wordt gegeven door: Menno Mekes, Pim van der Meer en Aalt de Gunst

Terug naar boven