Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Duurzaam Gebouwd Congres

De bepalingen waaronder een bezoeker kan deelnemen aan het Duurzaam Gebouwd Congres (hierna te noemen: het evenement), zijn vastgelegd in deze Inschrijfvoorwaarden Duurzaam Gebouwd Congres.

Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd (hierna te noemen: ‘de Organisator’). 
Het correspondentieadres is:
Duurzaam Gebouwd, onderdeel van Acquire Publishing
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
T: +31 (0)38-4606384 

E: info@duurzaamgebouwdcongres.nl
W: www.duurzaamgebouwdcongres.nl

Locatie, datum en tijdstip

Het evenement vindt plaats in februari 2020 in Assen van 08.30 tot 18.00 uur.

Inschrijving en inschrijfbevestiging 

Door het online inschrijfformulier voor het evenement in te vullen en jouw bestelling te plaatsen, ga je een overeenkomst met de Organisator aan en ontstaat er een betalingsverplichting. Je verklaart zich hiermee akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De overeenkomst komt tot stand zodra de Organisator jouw inschrijving heeft ontvangen en de Organisator de ontvangst daarvan heeft bevestigd. De inschrijving vindt plaats via het internet, direct na jouw inschrijving ontvang je binnen 24 uur een inschrijfbevestiging per e-mail. 

Jouw registratie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Tijdens het evenement kan er ter controle naar jouw legitimatie worden gevraagd.

De gegevens die je invoert bij inschrijving worden gebruikt voor het toesturen van informatie voor dit evenement en kunnen tevens gebruikt worden om u te informeren over andere evenementen van de Organisator. Zie hiervoor het volledige Privacy Statement.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan het evenement moet je in onze doelgroep passen: directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn. Het aantal deelnemers voor dit evenement is beperkt. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te selecteren (beoordeling op basis van inschrijfdatum en functieprofiel) en/of te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.

Betalingsmogelijkheden

Deelname aan het evenement als bezoeker kost €195,- excl. BTW en eventueel toegepaste kortingen. Je hebt de mogelijkheid te betalen via Ideal of je krijgt achteraf een factuur toegestuurd. Deze factuur zal binnen 7 werkdagen na ischrijving worden verstuurd aan het door jou opgegeven factuuradres. Het inschrijfgeld kan betaald worden in euro’s. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van jouw betalingsverplichting inzake deelname aan het evenement, ook indien je bij inschrijving heeft aangegeven dat je werkgever de betaling op zicht neemt.

De facturatie van deelname aan het evenement verloopt via de oorspronkelijke besteller, hier verandert niets aan ongeacht of er met Ideal of factuur betaald wordt en er mogelijk toch een vervanger voor je in de plaats gaat of dat je een bestelling plaatst voor jezelf en meerdere collega's. 

Indien je je registreert via een kosteloze uitnodiging met een 100% kortingscode, kun je kosteloos deelnemen aan het evenement. Je krijgt bij deelname geen factuur toegestuurd. De Organisator vraagt je standaard om je factuurgegevens, ook als je je via een kosteloze uitnodiging registreert. Dit i.v.m. de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien je je voor betaalde deelname hebt ingeschreven voor het evenement en je onverhoopt toch verhinderd bent, is het mogelijk je deelname te annuleren. Wijzig daarvoor je registratiegegevens via uw inschrijfbevestiging.Er zal echter geen terugbetaling van de reeds gemaakte kosten voor het evenement plaatsvinden. Het is mogelijk kosteloos een collega voor jou in de plaats te laten gaan. Geef dan de naam + e-mail adres van je collega op, waarna deze collega een eigen actiecode ontvangt en zichzelf nogmaals met deze actiecode kosteloos kan aanmelden als jouw vervanger. Let op: jouw vervanger dient deze actiecode te gebruiken bij zijn/haar registratie zodat de inschrijving goed wordt verwerkt in ons registratiesysteem. Jouw vervanger is pas geregistreerd als vervangende deelnemer als deze vervangende actiecode verzilverd is in ons registratiesysteem. Jouw vervanger zal dan zelf een inschrijbevestiging ontvangen via zijn/haar e-mailadres wat wordt opgegeven bij de registratie. 
Indien je je afmeldt en jouw mogelijke vervanger de actiecode niet verzilvert, brengt de Organisator alsnog het volledige deelnamebedrag in rekening. 

Wanneer u na jouw registratie alsnog een kosteloze uitnodiging ontvangt, is het niet mogelijk om jouw betaalde deelname om te zetten naar een kosteloze deelname.

Indien je je hebt ingeschreven voor het evenement via een kosteloze uitnodiging kun je je tot 2 weken voor het evenement kosteloos annuleren. Tot 1 week voor het evenement brengt de Organisator €99,- excl. BTW in rekening. Indien u daarna afmeldt of niet komt opdagen, brengt de Organisator het volledige bedrag (€145,- excl. BTW) in rekening. 
Indien je je voor kosteloze deelname hebt ingeschreven maar zelf verhinderd bent, kun je je niet laten vervangen door een collega.

Indien je je onterecht aanmeldt via een kosteloze uitnodiging (bijvoorbeeld wanneer de uitnodiging niet voor jou bedoeld is), zijn wij gerechtigd alsnog het volledige bedrag (€195,- excl. BTW) in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen voor bovengenoemde deadlines te geschieden per e-mail via info@duurzaamgebouwdcongres.nl of per telefoon via +31 (0)38-4606384.

Deelnamebevestiging  

Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvang jij van ons een definitieve bevestiging van inschrijving, inclusief jouw QR-code met routebeschrijving per email. Neem deze mee de dag zelf! Wij verzoeken je vriendelijk om deze te tonen op uw mobiel bij de ingang zodat wij uw toegangsbewijs kunnen scannen bij binnenkomst.  

Disclaimer

De Organisator mag te allen tijden, met of zonder kennisgeving, in eigen goeddunken en zonder opgave van redenen, het evenement annuleren of uitstellen, de locatie of andere gepubliceerde gegevens veranderen, of een uitnodiging voor het evenement intrekken.

Nieuwe ontwikkelingen

De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze inschrijfvoorwaarden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. De Organisator adviseert u daarom om deze voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. 

Terug naar boven