6 februari 2020   De Bonte Wever, Assen

ab

Op de hoogte blijven?

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres in samenwerking met de provincie Drenthe. Binnenkort zullen we het thema, de exacte locatie en het programma bekendmaken. Ook zal de registratie binnenkort opengaan. Wil je niets missen en als eerste van alles op de hoogte zijn? Vul dan onderstaand formulier in.

 

Houd mij op de hoogte

 

Aanhef  *
  
 
  

 

 

 

Duurzaam Gebouwd Congres gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie Duurzaam Gebouwd je op het volgende attent met betrekking tot de website www.duurzaamgebouwdcongres.nl:

Met uitzondering van sommige (hyper)links zijn de website en alle onderdelen ervan eigendom van Duurzaam Gebouwd. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duurzaam Gebouwd.

De informatie op deze website is door Duurzaam Gebouwd met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Duurzaam Gebouwd behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Duurzaam Gebouwd alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Duurzaam Gebouwd Congres. Deze websites zijn geen eigendom van Duurzaam Gebouwd en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Duurzaam Gebouwd. Hoewel Duurzaam Gebouwd uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Duurzaam Gebouwd worden onderhouden, wordt afgewezen.

Duurzaam Gebouwd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven