Dura Vermeer op Duurzaam Gebouwd Congres 2021: ‘Krachten bundelen en lef tonen’

Dura Vermeer op Duurzaam Gebouwd Congres 2021: ‘Krachten bundelen en lef tonen’

‘Welkom in de Woonfabriek’, waar duurzame en gezonde woningen aan de lopende band worden vervaardigd en binnen één dag op de bouwplaats in elkaar worden geklikt. Is de toekomst van de bouw volledig industrieel of zijn er nog kanttekeningen te plaatsen? We horen van Tine-Loes Hemmes van Dura Vermeer waar de sector naartoe gaat.

Foto boven: Tine-Loes Hemmes van Dura Vermeer

Dat ‘Welkom in de Woonfabriek’ als hoofdthema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 fungeert, is volgens Hemmes niet vreemd: “We moeten een enorme versnelling inzetten in onze branche. Betaalbare en duurzame woningen neerzetten in een moordend tempo, dat is onze uitdaging.” Het thema duidt dan ook onder andere op het industriële bouwen, dat een onderdeel van de oplossing voor die opgave kan zijn. “Een industrieel proces levert de snelheid op om meer schaal te maken, maar we moeten niet blind inzetten op alleen deze pijler. Ook aan de voorkant van processen moeten we beter met elkaar afstemmen en processen versoepelen. Als we daadwerkelijk aantallen willen maken, dan moeten reguliere processen veranderen en is er de noodzaak om iets te doen aan het capaciteitstekort dat we in de sector ervaren.”

Het grote goud

Elkaar eerder en beter betrekken bij planvorming is het grote goud. “Hoe krijgen we goede locaties en op welke manier zorgen we dat het bouwproces slimmer en beter wordt. Dat is eenvoudig gezegd, maar is het natuurlijk niet. Het vraagt van ons vooral dat we onze nek durven uitsteken en samen buiten de gebaande paden lopen. Daardoor lopen we gezamenlijk risico, maar vieren we ook de successen met elkaar.” Innovatie vormt een essentiële pijler om disruptiever te bouwen. “Innoveren doe je liever niet als einzelgänger, maar met partijen die openstaan voor nieuwe verbindingen. Daarom bundelen we graag onze krachten met de complete keten, om tot nieuwe samenwerkingen en oplossingen te komen. Die vernieuwing nemen we vervolgens mee naar onze opdrachtgevers, waarmee we veel meer integraal nadenken over de oplossingen voor vraagstukken.”

Geen stenen stapelen maar waarde toevoegen

Zo gaat de aandacht van stenen stapelen naar waarde toevoegen. “Bijvoorbeeld hoe een duurzame wijk kan bijdragen aan gebiedsontwikkeling en vice versa. En hoe zorgen we dat bewoners gezonder en gelukkiger worden? Die opgaves willen we integraal invullen.” Het Duurzaam Gebouwd Congres vormt volgens Hemmes dan ook een uitgelezen moment om bestaande samenwerkingen te verstevigen én nieuwe verbindingen te leggen. “De invulling van maatschappelijke opgaves als het woningtekort en de energietransitie vraagt om een breed perspectief en er kunnen grote bijdrages komen vanuit onverwachtse hoeken.”

Dura Vermeer op Duurzaam Gebouwd Congres 2021: ‘Krachten bundelen en lef tonen’

Nieuw versus oud: project Jerusalem in Nijmegen (Blokje Om)

Routes naar Parijs

Het innoveren en soms experimenteren zien we onder andere terug bij de aanpak van Dura Vermeer rondom het speerpunt CO2-reductie. In 2030 moet daar al een flinke stap gezet zijn: een reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. “De toepassing van hernieuwbare grondstoffen, het verlagen van CO2-uitstoot in productieprocessen en afvalreductie spelen hierbij een belangrijke rol. Daar sturen we met conceptinnovatie actief op.” Opvallend is dat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van hout: houtskeletbouw bij Blokje Om en de Circulaire Renovatieschil. Toch lijken biobased en hout niet de enige routes naar Parijs: “Hout slaat CO2 op en is een interessant bouwmateriaal dat hernieuwbaar is. Daarom willen we in 2030 minimaal 20 procent van de woningen die we realiseren, in hout uitvoeren. De woningbouwconcepten die we inzetten versnellen dat, maar we willen ook in overige projecten de passie voor houtbouw naar voren brengen. Dit materiaal krijgt dus een prominentere rol, maar we zeggen geen vaarwel tegen andere materialen. Integendeel: we zoeken ook actief naar manieren om de CO2-uitstoot bij bijvoorbeeld de toepassing van beton terug te dringen.”

Dubbele duurzaamheid

Hoe die nieuwe werkelijkheid en de invloed van deze duurzame concepten er in de praktijk uitzien, wordt duidelijk tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2021. “We delen kennis over onze producten Blokje Om, dat sinds 2016 in de markt staat en een oplossing biedt voor een bekende uitdaging: traditionele sloop-nieuwbouw ontwricht de sociale structuur van een wijk. Blokje Omhoog kreeg z’n introductie in 2021, speciaal voor gestapelde bouw, sloop en nieuwbouw.” De twee producten pakken dat anders aan en zorgen voor de invulling van verschillende maatschappelijke opgaves. “Ten eerste gaan de woningen van het gas af, dus wordt er niet langer gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Ook blijft de sociale structuur van de wijk intact en zorgen we dat de woningen toekomstbestendig worden. Daarmee bereiken we dubbele duurzaamheid.” Hemmes hoopt dat de deelnemers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres willen meedenken over verdere versnelling. “We zoeken naar partijen die een rol willen spelen in het versnellen, het nóg duurzamer bouwen en het lef hebben om met elkaar dingen te proberen. Oók als je het resultaat niet kent. Spreek het commitment uit om te leren en toon bereidheid om de proeftuin voorbij te gaan.”

Dura Vermeer op Duurzaam Gebouwd Congres 2021: ‘Krachten bundelen en lef tonen’

Duurzaam Gebouwd Congres 2021

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 vindt plaats op 1 juli 2021 in een krachtige online omgeving. Je kunt er eenvoudig kennis uitwisselen, je netwerk uitbreiden en de stands van innovators bezoeken. Je ontmoet honderden deelnemers die aan de slag willen met het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 is alweer de twaalfde editie van het omvangrijke kennisevent. We zien je daar.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven