Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘We hebben industriële woningen heel hard nodig’

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘We hebben industriële woningen heel hard nodig’

Voor corporaties gaat het erom spannen de komende jaren. Zij kennen de prangende opgave om het woningtekort in te vullen maar al te goed en spelen een essentiële rol bij het versneld en duurzaam uitbreiden van de vastgoedvoorraad. Welke oproep doet Aedes-voorzitter Martin van Rijn aan de deelnemers van het Duurzaam Gebouwd Congres?

Voor zich ziet Van Rijn het doel: versneld woningen bouwen, maar dan wel op de goede manier. “Daar richt de Actieagenda Wonen zich op, die we half maart van dit jaar ondertekenden met 33 andere maatschappelijke partners. Het doel voor corporaties is om 28.500 woningen per jaar te bouwen.” De Actieagenda richt zich in totaal op vier pijlers: nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming.  “Corporaties zijn zich bewust van de versnellingsopgave en de uitdagingen die het met zich meebrengt om anders te gaan bouwen”, geeft Van Rijn aan. “Naast de traditionele opgaven rondom groot onderhoud voor herstructurering en energiebesparingsmaatregelen zijn er belangrijke, relatief nieuwe kansen om in te vullen: klimaatadaptatie, milieu- en materiaalgebruik.”

Slimmer, sneller en goedkoper

Inzicht in conceptueel en industrieel bouwen is van belang om het bouwtempo dat nodig is te halen en hoge kwaliteit te bieden. “De 34 ondertekenaars van de Actieagenda Wonen willen een grote en vernieuwende kwaliteitsslag maken. Door ruimtelijke kwaliteit en innovatie in te passen moeten wijken en gebieden blijvend toekomstbestendig worden. Dat betekent dat opdrachtgevers zich hard maken voor energieneutraliteit, optimale bereikbaarheid, klimaatadaptiviteit en natuurinclusiviteit” Daarnaast zijn er belangrijke overkoepelende maatschappelijke opgaven om de ambities aan te koppelen: “We moeten van het aardgas af en moeten een naar een volledig circulaire bouweconomie.”

450.000 woningen verduurzamen

De Stroomversnelling, die onder andere als doel had om kennis te delen over duurzamer en goedkoper bouwen door conceptinnovatie, gaf inzicht: “Dit leerde ons onder andere hoe we bepaalde wijken kunnen aanpakken en welke innovatie daarvoor benodigd is. Het conceptueel bouwen liet zien dat het bouwtempo hierdoor veel hoger ligt. We hebben industriële woningen heel hard nodig om in de komende tien jaar vaart te maken en op te schalen. Bovendien moeten er 450.000 woningen verduurzaamd zijn, geïsoleerd tot een niveau dat geschikt is voor aansluiting op een duurzame warmtebron. De woningen met energielabels E, F en G worden met voorrang verduurzaamd.” Volgens Van Rijn zitten we middenin een periode dat de sector zich opnieuw uitvindt, maar moeten we niet vergeten om vooral pragmatisch te handelen. “We veranderen processen, verspreiden kennis en ontwikkelen vernieuwende concepten. Maar wat we vooral belangrijk vinden, is de eerste stap, bijvoorbeeld door te isoleren.”

Strijdplan

De wens voor een verhoogd bouwtempo en daarmee industrieel en conceptueel vervaardigde woningen vormt een belangrijk onderwerp voor het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 op 1 juli. ‘Welkom in de Woonfabriek’ kopt het, ‘duurzamer, sneller en innovatiever kan wél’ vormt het strijdplan. “Het congres biedt ons de uitgelezen mogelijkheid om kennis te delen en vooral aan de slag te gaan met partijen die verduurzaming willen versnellen. Een van de manieren waarop we dat nu al doen, is met het programma De Bouwstroom. Samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen willen we corporaties en aanbieders stimuleren om anders te bouwen. Sneller en innovatiever. Inmiddels hebben we in zeven verschillende regio’s corporaties die de handen ineenslaan en een gezamenlijke uitvraag doen. Dat schept het goede voorbeeld.” Van Rijn roept op om dit soort initiatieven op te schalen en om duurzaamheid op inhoudelijk vlak vorm te geven. “Ga daarbij het gesprek over dit soort versnellingen en samenwerkingen niet uit de weg, evenals innovatieve manieren voor financieringen. Bovenal: praat er niet te lang over, ga het vooral doen!”

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘We hebben industriële woningen heel hard nodig’

Duurzaam Gebouwd Congres 2021

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 vindt plaats op 1 juli 2021 in een krachtige online omgeving. Je kunt er eenvoudig kennis uitwisselen, je netwerk uitbreiden en de stands van innovators bezoeken. Je ontmoet honderden deelnemers die aan de slag willen met het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 is alweer de twaalfde editie van het omvangrijke kennisevent. We zien je daar.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven