#VanGasLos

  1 februari 2018     Het Cultuurgebouw Hoofddorp

Van gas los? Zet de inwoner centraal!

Van gas los? Zet de inwoner centraal!

U weet het natuurlijk al lang: in 2050 willen we een duurzame energievoorziening hebben. Maar om dat te bereiken, moet er veel gebeuren, ook in Noord-Holland.  

Er wordt hard gewerkt aan de omslag naar duurzame warmte. En er valt veel te winnen. Met meer dan dertig partijen willen we als provincie bijvoorbeeld gezamenlijk komen tot een robuust warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam.

Een warmternet dat voldoet aan een warmtebehoefte die gelijk staat aan 500.000 woningen. Door via warmtenetten vraag en aanbod te verbinden, kunnen onze inwoners flink besparen op aardgas en CO2-uitstoot. Het zuidelijke deel van Noord-Holland is daarvoor bij uitstek geschikt: we hebben verschillende dichtbevolkte gebieden en veel restwarmte van industrie. In de minder dichtbevolkte gebieden zijn warmtenetten minder geschikt en hebben andere duurzame vormen van verwarming de voorkeur.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Bewoners ervaren nu nog allerlei belemmeringen, waardoor ze niet tot actie overgaan. Wij willen het daarom voor particulieren eenvoudiger maken om hun woning duurzaam te renoveren.

Wij hoeven elkaar niet meer te overtuigen: het moet en kán anders met onze warmtevoorziening. Bij veel mensen is echter nog weinig gevoel voor urgentie. Daar ligt een opdracht voor ons allen: Verleid en ondersteun inwoners om zelf in actie te komen! Zodat we echt #vangaslos kunnen.

Op donderdag 1 februari gaan we tijdens het congres Duurzaam Gebouwd 2018 met elkaar in gesprek om echt #vangaslos te komen. Om kennis te delen en – vooral ook - plannen te maken om ervoor te zorgen dat dit echt gebeurt.

Ik hoop u te zien op een inspirerend congres!

Auteur Joke Geldhof is gedeputeerde Wonen voor de provincie Noord-Holland. Deze blog is als voorwoord verschenen in Duurzaam Gebouwd Magazine #39.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven