#VanGasLos

  1 februari 2018     Het Cultuurgebouw Hoofddorp

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Duurzaam Gebouwd Congres 2018

De bepalingen waaronder een bezoeker kan deelnemen aan het Duurzaam Gebouwd Congres (hierna te noemen: het evenement), zijn vastgelegd in deze Inschrijfvoorwaarden Duurzaam Gebouwd Congres 2018 alsmede in de Algemene Voorwaarden van DGB B.V. (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) en het Privacy Statement van DGB B.V. (hierna te noemen: Privacy Statement).

Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd (hierna te noemen: ‘de Organisator’). 
Het correspondentieadres is:
Duurzaam Gebouwd
Beekhuizenseweg 11
6881 AA Velp
T: +31 (0)85 - 273 59 70
E: info@duurzaamgebouwdcongres.nl
W: www.duurzaamgebouwdcongres.nl

Locatie, datum en tijdstip

Het evenement vindt plaats op donderdag 1 februari 2018 in Het Cultuurgebouw, Raadhuisplein 3a, 2132 TZ Hoofddorp van 08.30 tot 18.00 uur.

Inschrijving

Door het online inschrijfformulier voor het evenement in te vullen en te versturen gaat u een overeenkomst met de Organisator aan en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De overeenkomst komt tot stand zodra de Organisator uw inschrijving heeft ontvangen en de Organisator de ontvangst daarvan heeft bevestigd. De inschrijving vindt plaats via het internet, direct na uw inschrijving ontvangt u een registratiebevestiging per e-mail.

Uw registratie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Tijdens het evenement kan er ter controle naar uw legitimatie worden gevraagd.

De gegevens die u invoert bij inschrijving worden gebruikt voor het toesturen van informatie voor dit evenement en kunnen tevens gebruikt worden om u te informeren over andere evenementen van de Organisator. Zie hiervoor het volledige Privacy Statement.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan het evenement moet u in onze doelgroep passen: directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn. Het aantal deelnemers voor dit evenement is beperkt. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te selecteren (beoordeling op basis van inschrijfdatum en functieprofiel) en/of te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.

Betalingsmogelijkheden

Deelname aan het evenement als bezoeker kost €145,- excl. BTW en eventueel toegepaste kortingen. U krijgt achteraf een factuur toegestuurd. Het inschrijfgeld kan betaald worden in euro’s. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake deelname aan het evenement, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat uw werkgever de betaling op zicht neemt.

Indien u zich registreert via een kosteloze uitnodiging, kunt u kosteloos deelnemen aan het evenement. U krijgt bij deelname geen factuur toegestuurd. De Organisator vraagt u standaard om uw factuurgegevens, ook als u zich via een kosteloze uitnodiging registreert. Dit i.v.m. de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u zich voor betaalde deelname heeft ingeschreven voor het evenement kunt u tot 2 weken voor het evenement kosteloos annuleren. Indien u daarna afmeldt of niet komt opdagen, brengt de Organisator het volledige bedrag (€145,- excl. BTW) in rekening.
Indien u zich voor betaalde deelname heeft ingeschreven maar zelf verhinderd bent, kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega. Wijzig daarvoor uw registratiegegevens via uw registratiebevestiging.
Wanneer u na uw registratie alsnog een kosteloze uitnodiging ontvangt, is het niet mogelijk om uw betaalde deelname om te zetten naar een kosteloze deelname.

Indien u zich heeft ingeschreven voor het evenement via een kosteloze uitnodiging kunt u tot 2 weken voor het evenement kosteloos annuleren. Tot 1 week voor het evenement brengt de Organisator €99,- excl. BTW in rekening. Indien u daarna afmeldt of niet komt opdagen, brengt de Organisator het volledige bedrag (€145,- excl. BTW) in rekening.
Indien u zich voor kosteloze deelname heeft ingeschreven maar zelf verhinderd bent, kunt u zich niet laten vervangen door een collega.

Indien u zich onterecht aanmeldt via een kosteloze uitnodiging (bijvoorbeeld wanneer de uitnodiging niet voor u bedoeld is), zijn wij gerechtigd alsnog het volledige bedrag (€145,- excl. BTW) in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen voor bovengenoemde deadlines te geschieden per e-mail via info@duurzaamgebouwdcongres.nl of per telefoon via 085-2735970.

Disclaimer

De Organisator mag te allen tijden, met of zonder kennisgeving, in eigen goeddunken en zonder opgave van redenen, het evenement annuleren of uitstellen, de locatie of andere gepubliceerde gegevens veranderen, of een uitnodiging voor het evenement intrekken.

Nieuwe ontwikkelingen

De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze inschrijfvoorwaarden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. De Organisator adviseert u daarom om deze voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. 

Terug naar boven