#VanGasLos

  1 februari 2018     Het Cultuurgebouw Hoofddorp

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Duurzaam Gebouwd Congres 2018

De bepalingen waaronder een bezoeker kan deelnemen aan het Duurzaam Gebouwd Congres (hierna te noemen: het evenement), zijn vastgelegd in deze Inschrijfvoorwaarden Duurzaam Gebouwd Congres 2018 alsmede in de Algemene Voorwaarden van DGB B.V. (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) en het Privacy Statement van DGB B.V. (hierna te noemen: Privacy Statement).

Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd (hierna te noemen: ‘de Organisator’). 
Het correspondentieadres is:
Duurzaam Gebouwd
Beekhuizenseweg 11
6881 AA Velp
T: +31 (0)85 - 273 59 70
E: info@duurzaamgebouwdcongres.nl
W: www.duurzaamgebouwdcongres.nl

Locatie, datum en tijdstip

Het evenement vindt plaats op donderdag 1 februari 2018 in Het Cultuurgebouw, Raadhuisplein 3a, 2132 TZ Hoofddorp van 08.30 tot 18.00 uur.

Inschrijving en inschrijfbevestiging 

Door het online inschrijfformulier voor het evenement in te vullen en uw bestelling te plaatsen, gaat u een overeenkomst met de Organisator aan en ontstaat er een betalingsverplichting. U verklaart zich hiermee akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De overeenkomst komt tot stand zodra de Organisator uw inschrijving heeft ontvangen en de Organisator de ontvangst daarvan heeft bevestigd. De inschrijving vindt plaats via het internet, direct na uw inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging per e-mail. 

Uw registratie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Tijdens het evenement kan er ter controle naar uw legitimatie worden gevraagd.

De gegevens die u invoert bij inschrijving worden gebruikt voor het toesturen van informatie voor dit evenement en kunnen tevens gebruikt worden om u te informeren over andere evenementen van de Organisator. Zie hiervoor het volledige Privacy Statement.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan het evenement moet u in onze doelgroep passen: directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn. Het aantal deelnemers voor dit evenement is beperkt. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te selecteren (beoordeling op basis van inschrijfdatum en functieprofiel) en/of te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.

Betalingsmogelijkheden

Deelname aan het evenement als bezoeker kost €145,- excl. BTW en eventueel toegepaste kortingen. U heeft de mogelijkheid te betalen via Ideal of u krijgt achteraf een factuur toegestuurd. Deze factuur zal binnen 7 werkdagen na ischrijving worden verstuurd aan het door u opgegeven factuuradres. Het inschrijfgeld kan betaald worden in euro’s. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake deelname aan het evenement, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat uw werkgever de betaling op zicht neemt.

De facturatie van deelname aan het evenement verloopt via de oorspronkelijke besteller, hier verandert niets aan ongeacht of er met Ideal of factuur betaald wordt en er mogelijk toch een vervanger voor u in de plaats gaat of dat u een bestelling plaatst voor uzelf en meerdere collega's. 

Indien u zich registreert via een kosteloze uitnodiging met een 100% kortingscode, kunt u kosteloos deelnemen aan het evenement. U krijgt bij deelname geen factuur toegestuurd. De Organisator vraagt u standaard om uw factuurgegevens, ook als u zich via een kosteloze uitnodiging registreert. Dit i.v.m. de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u zich voor betaalde deelname heeft ingeschreven voor het evenement en u onverhoopt toch verhinderd bent, is het mogelijk uw deelname te annuleren. Wijzig daarvoor uw registratiegegevens via uw inschrijfbevestiging.Er zal echter geen terugbetaling van de reeds gemaakte kosten voor het evenement plaatsvinden. Het is mogelijk kosteloos een collega voor u in de plaats te laten gaan. Geeft u dan de naam + e-mail adres van uw collega op, waarna deze collega een eigen actiecode ontvangt en zichzelf nogmaals met deze actiecode kosteloos kan aanmelden als uw vervanger. Let op: uw vervanger dient deze actiecode te gebruiken bij zijn/haar registratie zodat de inschrijving goed wordt verwerkt in ons registratiesysteem. Uw vervanger is pas geregistreerd als vervangende deelnemer als deze vervangende actiecode verzilverd is in ons registratiesysteem. Uw vervanger zal dan zelf een inschrijbevestiging ontvangen via zijn/haar e-mailadres wat wordt opgegeven bij de registratie. 
Indien u zich afmeldt en uw mogelijke vervanger de actiecode niet verzilvert, brengt de Organisator het volledige deelnamebedrag in rekening. 

Wanneer u na uw registratie alsnog een kosteloze uitnodiging ontvangt, is het niet mogelijk om uw betaalde deelname om te zetten naar een kosteloze deelname.

Indien u zich heeft ingeschreven voor het evenement via een kosteloze uitnodiging kunt u tot 2 weken voor het evenement kosteloos annuleren. Tot 1 week voor het evenement brengt de Organisator €99,- excl. BTW in rekening. Indien u daarna afmeldt of niet komt opdagen, brengt de Organisator het volledige bedrag (€145,- excl. BTW) in rekening.
Indien u zich voor kosteloze deelname heeft ingeschreven maar zelf verhinderd bent, kunt u zich niet laten vervangen door een collega.

Indien u zich onterecht aanmeldt via een kosteloze uitnodiging (bijvoorbeeld wanneer de uitnodiging niet voor u bedoeld is), zijn wij gerechtigd alsnog het volledige bedrag (€145,- excl. BTW) in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen voor bovengenoemde deadlines te geschieden per e-mail via info@duurzaamgebouwdcongres.nl of per telefoon via 085-2735970.

Toegangsbewijs 

U ontvangt 1 week voorafgaand aan het evenement automatisch uw toegangsbewijs met de bijbehorende QR-code per e-mail. Wij verzoeken u vriendelijk deze mee te nemen of te tonen op uw mobiel bij de ingang zodat wij uw toegangsbewijs kunnen scannen bij binnenkomst.  

Disclaimer

De Organisator mag te allen tijden, met of zonder kennisgeving, in eigen goeddunken en zonder opgave van redenen, het evenement annuleren of uitstellen, de locatie of andere gepubliceerde gegevens veranderen, of een uitnodiging voor het evenement intrekken.

Nieuwe ontwikkelingen

De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze inschrijfvoorwaarden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. De Organisator adviseert u daarom om deze voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. 

Terug naar boven