Factsheet 'Sponsor worden' downloaden

Het Duurzaam Gebouwd Congres brengt op 14 februari 2019 beleidsmedewerkers, woningbouwcorporaties, ambtenaren, architecten, projectontwikkelaars, installateurs, aannemers, gemeenten en andere belangrijke stakeholders bij elkaar. Vanuit de provincie Fryslân, maar ook ver daarbuiten. 

Om de unieke opgave van Fryslân versneld in te vullen is innovatie, kennis en samenwerking essentieel. Wij dagen jou uit om mee te doen. Laat Friesland als voorbeeld dienen voor een circulair en gezond Nederland.

Wil jij de factsheet 'Sponsor worden' downloaden, zodat je nog eens kunt nalezen wat jij uit een sponsorship kunt halen? Vul het formulier in en bekijk de sponsormogelijkheden! 

Aanhef  *
  
 
  

 

 

Duurzaam Gebouwd Congres gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie Duurzaam Gebouwd je op het volgende attent met betrekking tot de website www.duurzaamgebouwdcongres.nl:

Met uitzondering van sommige (hyper)links zijn de website en alle onderdelen ervan eigendom van Duurzaam Gebouwd. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duurzaam Gebouwd.

De informatie op deze website is door Duurzaam Gebouwd met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Duurzaam Gebouwd behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Duurzaam Gebouwd alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Duurzaam Gebouwd Congres. Deze websites zijn geen eigendom van Duurzaam Gebouwd en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Duurzaam Gebouwd. Hoewel Duurzaam Gebouwd uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Duurzaam Gebouwd worden onderhouden, wordt afgewezen.

Duurzaam Gebouwd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven