‘Je laatste kans om het verschil te maken, schrijf in voor Duurzaam Bouwen Awards’

‘Je laatste kans om het verschil te maken, schrijf in voor Duurzaam Bouwen Awards’

Stichting W/E adviseurs is initiatiefnemer van de Duurzaam Bouwen Awards. Vanaf de samenwerking met abcnova en FSC Nederland in 2017 is zij initiatiefnemer van de Circulaire Ring, de award voor de meest duurzame opdrachtgever. Wij spraken Directeur John Mak van W/E adviseurs over het belang en noodzaak van deze award.

Waarom is deze award ooit in het leven geroepen?

W/E heeft het initiatief genomen voor de Award om organisaties die aantoonbaar voorbeeldig bezig zijn met duurzaam bouwen een podium te bieden. Een inspirerend voorbeeld doet volgen. Het is daarom belangrijk deze organisaties de ruimte te geven om dat aan een groot publiek met trots te laten zien.

Waar liggen de grootste uitdagingen in de markt de komende jaren ten opzichten van duurzaamheid?

Wij zien dat er op het gebied van samenwerking tussen partijen die elkaar nodig hebben, zoals gemeenten en corporaties bij de verduurzaming van gebouwen en gebieden nog veel te winnen is.De betrokkenheid en draagvlak krijgen bij in-/bewoners, en dat is meer dan het keukentafelgesprek. Het vraagt om serieuze verdieping in wat er leeft bij mensen, wat hen bezighoudt, waar ze wakker van liggen etc. Ook is het een uitdaging om circulariteit werkend te krijgen in de praktijk, en dan niet alleen aan de achterkant (demontage, logistiek, hergebruik etc.) maar ook de voorkant; het ontwerpen op circulaire principes.

Waar liggen de kansen voor de marktpartijen in de gebouwde omgeving?

Wij denken dat architecten en ontwikkelaars zich kunnen onderscheiden met circulaire ontwerpconcepten tot en met de detaillering.

Welke rol kunnen gemeenten/overheden hierin spelen?

Om te beginnen bij alle uitvragen/gunningstrajecten voor nieuwbouw, renovatie en gebiedsontwikkeling duurzaamheid een serieuze plek geven. Het is ontluisterend en beschamend dat uit recent onderzoek blijkt dat overheden dit in 2018 in slechts een kwart van de gevallen heeft gedaan. In het bijzonder gemeenten blijven hier ernstig in gebreke, terwijl duurzaam inkopen als sinds 2010 is ingevoerd. Geef het goede voorbeeld en begin bij jezelf!

Welke tip kun je meegeven aan markpartijen en overheden voor een duurzamere gebouwde omgeving?

Met open vizier en frisse blik aan de slag gaan met duurzaamheid, en stoppen met op voorhand denken en zeggen dat het te duur of te moeilijk is.

Stimuleren

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards hebben tot doel om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De awards zijn een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld.

De Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijdens de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Wil je kans maken op één van de awards? Schrijf dan voor 16 december in met je duurzame project!

Het Duurzaam Gebouwd Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’, 6 februari in Assen) mag natuurlijk ook niet ontbreken in je agenda. Naast de awards zijn er onder meer 36 workshops in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven